คุณเป็นครูประเภทไหน?มาดูกันเลยกับทั้ง 3 ประเภท!!!

ครูประเภทที่ 1 ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร      นักเรียนจะอบอุ่นใจ ถ้าครูยิ้มแย้ม                     นักเรียนจะแจ่มใส ถ้าครูมีอารมณ์ขัน               นักเรียนจะเรียนสนุก ถ้าครูกระตือรือร้น               นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า ถ้าครูมีน้ำเสียงนุ่มนวล         นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย       Read More …