(ศึกษาไว้)การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ใช้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ

การปฏิรูปการศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ๒ ปีที่ผ่านมา สมศ. ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับสากลในอนาคต สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบายของต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากล ด้วยวิธีการประเมินทั้งระบบแบบองค์รวม ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ (๒) ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารแก่สถานศึกษา พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา ลดวันตรวจประเมิน โดยมี ๓ แบบ คือ ๑. ไม่ลงพื้นที่ประเมิน ๒. ลงพื้นที่ประเมินในบางประเด็น Read More …

ถามจริงๆว่านักเรียนได้อะไรจากการประเมินโรงเรียน?(บทความจากเด็ก)

ขอชี้แจงก่อนนะครับ ผมอยู่ ม.5 เรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของประเทศ ที่โรงเรียนพัฒนาแต่ทัศนียภาพครับ ปลูกสวน สร้างอาคารใหม่ และเน้นกิจกรรม ทำอะไรชอบทำให้ดูอลังการ แต่เรื่องการเรียนการศึกษาล่ะรู้สึกว่านิ่งครับ ไม่ค่อยก้าวเลย.. โรงเรียนผมจริงจังกับการประเมิน…มาก ทำมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ โรงเรียนกำชับให้เด็ก นร. มาโรงเรียนเช้า ๆ เข้าแถวให้เป็นระเบียบ ร้องเพลงชาติเพลงมาร์ชโรงเรียนให้ดัง มี Big cleaning day ก่อนวันประเมิน กำชับให้นักเรียนใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน เอานักเรียนไปทาสีรั้วมั่ง ทำนู่นนี่นั่นบลาๆๆ ผมอยากทราบว่า..ถ้าทุกอย่างที่เห็น มันเป็นการสร้างภาพ ใช้ผักชีมาโรยหน้าชนิดที่ว่าโรงเรียนไปเหมาซื้อที่ตลาดจนไม่มีขาย (เปรียบเทียบขำ ๆ นะครับ) แล้วถ้าเกิดเราได้รางวัลมา.. ทางคุณครูและผู้บริหาร จะภูมิใจงั้นหรอครับ ? เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่โรงเรียนของเราเป็นจริง Read More …

โรงเรียนเด่นและดี แต่”ครูกับนักเรียน” ICU!!!

มีหลายครั้งที่เราได้ขับรถผ่านหน้าโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่เราได้เห็นก็จะเป็นป้ายประกาศเชิดชูเกียรติคุณหรือรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการ ซึ่งคนทั่วไปได้มองเห็นแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนได้ชื่นชมหรืออาจจะมีความสงสัยมึนงงอยู่บ้างว่ารางวัลมากมายต่างๆเหล่านี้มาได้อย่างไร เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับแร่ธาตุ(เพชร) ฯลฯ โรงเรียนบางโรงเรียนเป็นได้ทุกโรงเรียน(เอ้างง?) บางรางวัลถ้าเข้าไปถามนักเรียนหรือครูภายในโรงเรียนบางทีก็อาจจะนึกคำตอบไม่ถูก เพราะบางโรงเรียนเป็นได้ทุกโรงเรียน ผ่านทุกโครงการ รางวัลมันเยอะจนแทบจะจำไม่ได้ ถ้าจะให้คิดเล่นๆคร่าวๆก็พอจะเขียนได้ดังต่อไปนี้ สำหรับโครงการประเมินของโรงเรียนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเรา   โรงเรียน ของไทย #โรงเรียนท่านโรงเรียนอะไรครับ? 1. รร.ต้นแบบ 2. รร.แกนนำ 3. รร.นำร่อง 4. รร.ตัวอย่าง 5. รร.สาธิต 6. รร.สีขาว 7. รร.น่าอยู่น่ามอง 8. รร.สวนพฤกษศาสตร์ 9. รร.มาตรฐาน 10. รร.มาตรฐานสากล 11. รร.สองภาษา Read More …

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนห้ามจัดฉาก

วันนี้ (21 ส.ค.) รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมศ.ได้เชิญหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริม เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.ได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะเน้นการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริง ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารแก่ผู้รับการประเมิน ไม่มีการตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อความรวดเร็ว น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญสมศ.ต้องการรื้อทิ้งวัฒนธรรมต้อนรับการประเมิน ทั้งการเกณฑ์ครูและนักเรียนมาตั้งแถวรอรับผู้ประเมินตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน รวมถึงการจัดขบวนแห่ วงดนตรี การแสดง ป้ายไวนิล จัดทำทางเท้าเป็นพิเศษ การจัดเตรียมดอกไม้พวงมาลัย และซุ้มดอกไม้ประดับตกแต่ง จัดสำรับอาหาร และของที่ระลึกราคาแพง “วัฒนธรรมเตรียมการต้อนรับผู้ประเมินที่ผ่านมาเป็นการสร้างภาระให้โรงเรียนต้องเตรียมการแบบหามรุ่งหามค่ำ เพื่อเตรียมรับการประเมินเพียงไม่กี่วัน ที่สำคัญยังเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลือง และเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นในการประเมินภายนอกรอบสี่นี้ สมศ.จึงประกาศห้ามสถานศึกษาเตรียมวัฒนธรรมการต้อนรับเหมือนในอดีตอย่างเด็ดขาด โดยให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ Read More …