ผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่เจ๋งชุมชนยอมรับทำงานร่วม

สพฐ.หนุน ประชารัฐ สร้างผู้อำนวยการโรงเรียนให้เป็นเหมือนกัปตันนำพาลูกทีมสู่ความสำเร็จ เผย ที่ผ่านมาเดินหน้าพัฒนาไปแล้วส่วนหนึ่ง สุดเจ๋ง ได้ ผอ.รร.ไฟแรง ชุมชนยอมรับ วันนี้ (30 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยระบบการศึกษาไทยจะต้องสร้างภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะต้องปรับตัวเองให้เป็นเหมือนกัปตันที่คอยนำพาลูกทีมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประเด็นนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสนับสนุนที่จะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว ขณะนี้สพฐ.มีการจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ที่จับมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาไว้จำนวนหนึ่งแล้ว แต่การยกระดับภาวะผู้นำให้เป็นเหมือนกัปตันนั้นจะต้องดูวัฒนธรรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วย เพราะเรามีบริบทในอดีตที่ทำกันมาแบบราชการ ดังนั้น สพฐ.อาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยการจัดอบรมแบบเข้มก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เพราะเดิมแนวคิดผู้บริหารจะมุ่งแต่ผลิตเด็กเพื่อให้สอบเข้าเรียนต่อให้ได้ แต่จากนี้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปรับมุมมองในการผลิตผู้เรียนใหม่ โดยผลิตเด็กให้เข้าสู่การมีอาชีพ รู้จักว่าอาชีพไหนเรียนแล้วมีรายได้จำนวนมาก อาชีพไหนเรียนแล้วตกงาน เนื่องจากนโยบายรัฐบาลระบุว่าภาคการศึกษาจะต้องผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับวิธีการในการดำเนินการสร้างบุคลิกภาพปรับทัศนคติของผู้บริหารใหม่จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการสร้างผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นเหมือนกัปตันจะเป็นแบบไหน และเมื่อตกผลึกในการวางแผนแล้วก็จะต้องมากำหนดเป็นตัวชี้วัด Read More …

ด่วนที่สุด [ศธ 0206.4/420] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)

ด่วนที่สุด [ศธ 0206.4/420] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/329 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด   ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 19 เมษายน 2561 https://www.kroobannok.com/84324

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล สรุปมาเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้นและการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียน ให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยสามารถเรียนรู้รูปแบบนี้ได้ที่ โรงเรียนบ้านย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม สพท.สุราษฎร์ธานี เขต ๒, โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ตาคลี สพท.นครสวรรค์ เขต ๓ และ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม อ.เมือง สพท. นครปฐม เขต ๑ รูปแบบที่ ๒ การบูรณาการหลักสูตร เป็นการนำความรู้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน สำหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่รวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามที่ต้องการ สำหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา สามารถดำเนินการได้โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จากนั้นนำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกันมาเชื่อมโยง สู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา Read More …

“ถ้าผมเป็น ผอ…..”

ถ้าผมเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผอ.สำนักการศึกษา หรือ ผอ.โรงเรียน ผมจะทำอะไรบ้าง, ตอบได้ทันทีเลยครับ, ไม่ว่าผมจะเป็น ผอ.เขตฯ หรือ ผอ.สำนักฯ หรือ ผอ.โรงเรียนก็ตาม ผมจะต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาพื้นฐานต่อไปนี้ และทำในเรื่องที่แม่นตรงต่อไปนี้ทันทีครับ …ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาในวันนี้ไม่มีอะไรมาก ก็แค่ปัญหาพื้นๆ เดิมๆ ที่ครูและผู้บริหารมิได้แก้ไขจริงจัง หากแต่กลับสร้างปัญหานั่่นนี่ให้นุงนังเพิ่มเข้ามาแบบหาเหาใส่หัวตัวเองมิ ได้หยุดมิได้หย่อนต่างหาก แล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบ่วงแร้วที่รัดคอให้ดิ้นไม่หลุด สลัดไม่ได้ ทุรนทุรายอยู่กับบ่วงกรรมที่ตนต่างเป็นผู้ร่วมก่อ …ก็คือปัญหาที่บอกกล่าวกันมาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เด็กๆ จำนวนไม่น้อยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือพวกที่อ่านออกเขียนได้ครูก็ยังไม่สามารถสอนให้เกิดสัมฤทธิผลตาม “ตัวชี้วัด” และปัญหาในด้านพฤติกรรม การเรียนการสอนปัจจุบันยังไม่สามารถนำพาหรือพัฒนาเด็กๆ ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างจริงแท้ …เรื่องนี้, ในเส้นทางที่ผมเดินทางพบครูและผู้บริหารเกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ผมก็ได้ยืนยันและได้พยายามสื่อสารช่องทางแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ มาตลอดว่า ทั้งผู้บริหารและครูจะต้องแม่นตรงต่อหัวใจสำคัญของปัญหา และจะต้องตั้งธงแห่งเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันดำเนินการใน Read More …

4 พันเก้าอี้ ผู้บริหาร รร.ร้าง!! กระทบ คุณภาพ “การศึกษา-เด็กไทย”??

กลายเป็นปัญหา “เรื้อรัง” และอาจจะลุกลามบานปลายออกไป กรณีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” และ “รองผู้อำนวยการ” สถานศึกษา ประมาณ 4,000 อัตรา ที่ยัง “ว่าง” มานานกว่า 1 ปี และยังไม่มีทีท่าที่จะบรรจุแต่งตั้งได้ อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มว่าตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ จะว่างเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการในปัจจุบัน จะทยอยเกษียณอายุราชการไปเรื่อยๆ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการแต่งตั้ง “รักษาการ” ผู้อำนวยการให้บริหารงานในโรงเรียนเหล่านั้นไปก่อน หรือหากโรงเรียนนั้นๆ ไม่มีรองผู้อำนวยการ ก็จะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง นั่งบริหารงานควบคู่กันไป แต่ดูเหมือนเวลายิ่งผ่านไปเนิ่นนาน ปัญหาต่างๆ ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง แต่กลับพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่มีทีท่าว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร Read More …