นายก ส.บ.ม.ท.ค้านกลับไปใช้ครูใหญ่

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยกรณีที่นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ) ได้เสนอในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้คำว่าครูใหญ่เหมือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่า การที่หัวหน้าครูกลับมาใช้คำว่าครูใหญ่ก็น่าจะทำให้มีพลังในการปฏิรูปเพื่อการศึกษาของเด็กมากกว่า” นั้น เห็นว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยมองภาพการจัดการศึกษาที่คลาดเคลื่อน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนและไม่ตอบโจทก์ในเรื่องคุณภาพผู้เรียนและที่สำคัญคือไม่เคยมีการถามครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาเสียก่อนว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรดีขึ้นต่อการศึกษาของเด็กอย่างไร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงตามมตินี้จริงๆก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนป้ายชื่อตำแหน่งทั่วประเทศ เปลี่ยนบัตรข้าราชการใหม่ เปลี่ยนบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ เปลี่ยนป้ายบ่งบอกตำแหน่งหัวหน้าครูทุกโรงเรียนเสียใหม่ ฯลฯ ซึ่งคงจะต้องทำให้สิ้นเปลืองอีกกี่ล้านบาท “ผมอยากให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายได้เข้าใจเสียใหม่ว่า ผู้บริหารโรงเรียนทุกวันนี้ไม่เคยคิดว่าตนเองเป็น หัวหน้าครู แต่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยความสะดวกให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ครูคือเพื่อนร่วมงานที่มีหน้าท่ีสอน ไม่ได้มีหลักคิดว่าครูเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด แม้ในต่างประเทศก็ยังใช้คำว่า School Director ซึ่งหมายถึงผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้สิ่งที่คุณครูทั้งประเทศรู้สึกเสียใจในปัจจุบันก็คือการศึกษาของชาตินั้นถูกวางระบบใหม่อีกแล้วโดยนายแพทย์ นักกฎหมาย ทหาร วิศวกรและบุคคลากรวิชาชีพอื่นที่มิได้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาไม่ได้มีจิตวิญญาณครู Read More …

10 สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้บริหารโรงเรียนที่ล้มเหลว

ว่ากันว่าผู้บริหารที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คงจะไม่มี แต่จะให้ดีที่สุดก็คือผู้บริหารที่มีข้อที่ดีมากกว่าข้อเสีย เชื่อแน่ว่าคุณครูหลายท่าน ผู้ปกครองหลายคน รวมทั้งตัวนักเรียนเองต่างก็เคยประสบพบเจอกับผู้บริหารที่เก่งแต่เรื่องอ่านหนังสือมาสอบ สอบเข้ามาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับสวนทางกัน วันนี้ทางทีมงานข่าวของเราจึงได้รวบรวม ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า ผู้บริหารโรงเรียนอย่างไรบ้างที่ล้มเหลวทางการบริหาร เพื่อให้ท่านๆทั้งหลายเหล่านั้น อาจจะได้ปรับปรุงตัวเองอยู่บ้าง 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ำ ยกตัวอย่างเช่นคะแนนโอเน็ต NT หรือคะแนนการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นจากทางกระทวง จากเขตพื้นที่ หรือจากตัวของทางโรงเรียนเอง ตกต่ำลงเรื่อยๆ หลายคนอาจจะเถียงว่า เรื่องนี้ก็ควรจะโทษครู แต่ถ้าจะพูดกันตามตรงถ้าหัวไม่ส่าย หางก็คงจะไม่กระดิก เรื่องนี้ถ้าผู้บริหารกำชับอย่างจริงจังและวางระบบช่วยเหลือ ส่งเสริมครู โฟกัสไปที่การสอนโดยแท้จริง ก็คงจะไม่มีปัญหา หากแต่เขาหรือท่านเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจเพียงพอ 2.หลงอำนาจมากจนเกินไป ผู้นำที่มีวุฒิภาวะทางการบริหารงานจะทำงานโดยไม่พยายามสร้างความกลัวหรือความเครียดเข้าไปข้างในจิตใจของลูกน้อง ผู้นำที่พยายามใช้อำนาจบังคับในลูกน้องประทับใจไม่ก่อผลดีใด ๆการขู่เข็ญยกตนข่มท่าน ท่านก็สามารถทำได้และควบคุมลูกน้องได้ แต่สิ่งที่ท่านจะไม่ได้คืองานที่ทำด้วยใจ และความรักและศรัทธาในตัวท่าน 3.ปล่อยปละละเลยจนทำให้งานเสียระบบ ปล่อยให้ลูกน้องมาทำงานสายเป็นกิจวัตรไม่ตำหนิติเตียนใดๆ ไม่มีมาตรการมาทำเป็นข้อตกลง ใครจะลาก็ลา Read More …

สพฐ.แจ้งให้บรรจุแต่งตั้ง ผอ.รร.ป้ายแดง ลงปฏิบัติงานที่สถานศึกษา 1 มีนาคม 2562 ทันที

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 847 ,848, ว 849 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. ว847 ถึง ศธจ. 2. 848 ถึง สศศ. 3. ว849 ถึง สพท. ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันศุกร์ ที่ 8 เดือน Read More …

เมื่อครูในโรงเรียนทำตัวเป็นผอ.(เคสนี้มีเยอะ)

เราเพิ่งจะบรรจุครูผู้ช่วยไปเมื่อปีที่แล้ว ไปเจอโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบบริหารจัดการ ก่อนหน้าที่เราจะลงบรรจุนั้นมีผู้อำนวยการท่านหนึ่งโดนสั่งย้ายไปเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่โรงเรียนแห่งนี้ และทางสนง.เขตฯจึงสรรหาผู้อำนวยการที่มีความสามารถเก่งที่สุดเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ แต่ท่านก็มาได้เพียงแค่2ปี พอดีเราบรรจุได้2เดือนเท่านั้น ท่านก็มีเหตุให้ต้องได้ย้ายออกจากโรงเรียนแห่งนี้อีกเช่นกัน ทราบมานัยๆว่าเกิดจากครูท่านหนึ่งที่ต้องการขั้นเงินเดือนแต่ผอ.ไม่สามารถให้ได้เพราะต้องดำเนินการตามความยุติธรรม ครูท่านนี้จึงไม่พอใจ จึงนำเรื่องราวนี้ไปฟ้องกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงเรียน จึงเป็นเหตุให้ผอ.ท่านนี้ได้ย้ายออกไป ซึ่งในวันที่เราเข้าไปรายงานตัววันแรกเมื่อตอนผอ.ท่านนี้ยังอยู่ ท่านได้เล่าให้ฟังแล้วว่าจะมีครูหลายรูปแบบ โดยเฉพาะครูท่านนี้อันตรายที่สุด ให้ระมัดระวัง อย่าตกปากรับคำง่ายๆ และเมื่อผอ.ท่านนี้พ้นจากโรงเรียนแห่งนี้ไป โรงเรียนจึงมีรักษาการณืผู้อำนวยการขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนชั่วคราว เป็นครูผู้ชายที่อาวุโสที่สุดในโรงเรียน…. และครูผู้หญิงที่ทำตัวเยี่ยงผอ.ดังกล่าว การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีเสถียรภาพ คำสั่งที่ออกให้ครูทราบและปฏิบัติล้วนเกิดจากปากของครูหญิงท่านนี้ ซึ่งจะมีรักษาการณ์ผอ.คอยลงลายเซ็น แ ละถูกขับเคลื่อนโดยครูญท่านนี้เสมอ และการประเมินที่ครูหญิงคนนี้วิ่งเต้นและยัดงานต่างๆใส่มือครูแต่ละคนในโรงเรียน แต่จะทว่าไม่ได้หมายถึงว่าครูทุกคนจะยอมรับการจัดการของครูญท่านนี้ และเมื่อครูญท่านนี้สั่งไม่ได้ก็จะมาสั่งให้ครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างทำแทน เช่น งานครูประจำชั้น เมื่อมีครูประจำชั้นไหนไม่ทำ ก้จะให้ครูอัตราจ้างที่สอนลอย(สอนเฉพาะวิชา)ทำแทน การชี้แจงงานในที่ประชุมไม่เคยมี ไม่เคยขอความคิดเห็นจากครูท่านใดเลย นอกจากสั่งในไลน์กลุ่มเท่านั้น ในไลน์กลุ่มจะมีแต่ครูญท่านนี้เป็นคนพิมพ์มาเสียส่วนมาก หรือแม้กระทั่งการสอนนักเรียน หากครูท่านไหนไม่อยากสอนก็จะบอกเด็กมาเรียนวิชาที่ครูใหม่สอนแทน ซึ่งจะไม่บอกหรือประสานครูที่จะให้สอนแทนเลย อยู่ดีๆให้เด็กเดินมาเรียนทั้งๆที่วันนั้นเด็กไม่ได้จัดตารางเรียนวิชาที่ให้มาเรียนแทนมาเลย Read More …

ถ้าอยากสบาย อย่าริคิดเป็นหัวหน้าคน

ภาพประกอบจาก prachachat.net บทความนี้เรามีการบรรยายของ แจ๊ค หม่า ในเรื่องการเป็นผู้นำหรือหัวหน้า ว่าบุคลิก บทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร มาดูกันครับ1.คุณต้องมีความรัก การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกันประกอบด้วย IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ กับ EQ เป็นอย่างดี ส่วน LQ นั้นคือความรัก โดยการเป็นหัวหน้าคุณต้องมีความรักให้กับลูกทีม พร้อมทำงานร่วมกัน เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของคุณ หลายครั้งหัวหน้าไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากคนภายในทีม เนื่องจากขาดความรัก ความเข้าใจ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น การจะทำงานอะไรให้ประสบความสำเร็จ มีความราบรื่นคงเป็นไปได้ยาก 2.การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่างที่คิด แจ๊ค หม่า มีพนักงานในบริษัทนับหมื่นๆ คน แม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายตาคนทั่วไป Read More …