ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว512 เรื่อง ให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว512 เรื่อง ให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หนังสือแจ้งเขต 04006/ว512 แบบรายงาน ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 มกราคม 2562

หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

ดาวน์โหลดหนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2 ดาวน์โหลดที่นี่ ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 9 เมษายน 2561

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ สังกัด สพฐ.

วันนี้ขอนำเอาเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบปกติ(ชุดกากี) และรูปแบบอินทรธนู ของพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนราชการต่างๆ มาฝากกัน  ซึ่งจริงๆแล้วประกาศระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องแบบปกติ(ชุดกากี)ุ ของพนักงาราชการ สังกัดส่วนราชการต่างๆ นี้  ได้เริ่มทำเป็นประกาศออกมาตั้งแต่ ช่วงประมาณ ปี 55 เป็นต้นมา และได้ทำเป็นประกาศในหลายส่วนราชการแล้ว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ พนักงานราชการหลายส่วนราชการ หลายสังกัดได้นำอินทรธนูเครื่องแบบปกติ(ชุดกากี) ของลูกจ้างประจำไปใส่กัน โดยเป็นการเข้าใจว่าสามารถใส่ได้ และต่อมาได้มีการตั้งคำถามถึงเรื่องนี้มาขึ้นว่า พนักงานราชการสามารถเอาอินทราธนูของเครื่องปกติ(สีกากี)ลูกจ้างประจำมาใช้ได้จริงหรือ  และได้มีการตั้งข้อซักถามถึงเรื่องนี้ไปยัง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ที่ สนง.กพ. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) หารือต่อไปยัง สำนักนายกรัฐมนตรี และได้คำตอบที่ชัดเจนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า “> “พนักงานราชการไม่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และไม่ใช่ลูกจ้างประจำ ส่วนราชการจึงไม่สามารถนำอินทรธนูหรือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำไปใช้กับพนักงานราชการได้ แต่ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถกำหนดการแต่งกายของพนักงานราชการโดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 12 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติ(ชุดกากี) Read More …