ผลวิจัยบอก “พาราเซตามอล” ทำให้มีอารมณ์เย็นชา

หลายคนคงจะรู้จักประโยชน์ในการบรรเทาความเจ็บปวดของพาราเซตามอลเป็นอย่างดี แต่งานวิจัยล่าสุดจากสหรัฐฯ ระบุว่า พาราเซตามอลยังอาจมีผลข้างเคียงที่ให้คนที่กินมีอารมณ์ความรู้สึกเย็นชากว่าปกติ นิตยสารไซโคโลจิคอล ไซแอนซ์ ตีพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ยาพาราเซตามอล โดยพบว่าพาราเซตามอลอาจส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกของคนเราเย็นชามากขึ้นกว่าปกติ และทำให้คนที่กินมีปฏิกิริยาทางอารมณ์น้อยลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ งานวิจัยดังกล่าวทำการทดลองโดยให้นักศึกษา 82 คน กินยาพาราเซตามอลและยาปลอมปะปนกัน จากนั้นให้นักศึกษาดูรูปภาพต่างๆ และให้ประเมินอารมณ์ของรูปภาพนั้นๆ โดยให้ -5 แทนอารมณ์เชิงลบที่สุด ส่วน 5 แทนอารมณ์เชิงบวกที่สุด ตลอดจนประเมินว่ารูปภาพเหล่านั้นส่งผลกระทบทางอารมณ์ต่อตัวเองมากแค่ไหนจาก 1 ถึง 10 ผลปรากฏว่าผู้ที่กินพาราเซตามอลประเมินอารมณ์ของรูปภาพต่างๆ ในระดับที่รุนแรงน้อยกว่าผู้ที่กินยาปลอม ขณะที่การประเมินว่ารูปภาพเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อตัวเองมากแค่ไหน ค่าเฉลี่ยของผู้ที่กินพาราเซตามอลอยู่ที่ 5.85 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้ที่กินยาปลอมอยู่ที่ 6.76 คะแนน เจ้าของงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพาราเซตามอลทำให้กระแสประสาทหรือการทำงานของสมองบางส่วนลดความอ่อนไหวลง ส่งผลให้ตอบสนองทางอารมณ์น้อยลง ซึ่งทั้งหมดยังต้องมีการศึกษาหาคำตอบที่แท้จริงกันต่อไปในอนาคต Cover Read More …