รวมไว้ให้แล้วคำศัพท์อีสานน่ารู้!!! คนอีสานแท้ๆบางทีก็ยังไม่รู้เลย

เรามาเสนอภาษาอีสานน่ารักๆ กันดีกั่ว (ดีกว่า) มิดจี่หลี่=เงียบสนิท อยากฮาก=จะอ้วก ตาหน่าย=น่าเบื่อ เด้อ=นะ ตาแซบ=น่าอร่อย มึนตึ้บ=งงมาก จักหน่อย=เล็กน้อย ลืมคาว=หลงลืมชั่วครู่ ตาฮัก=น่ารัก ตาสวด=ตาโปน แข่ว=ฟัน แข่วซวก=ฟันเหยิน แข่วห่าง=ฟันไม่สวยกลิ้งโค่โล่  – กลิ้งหลุนๆหงายป่างหง่าง – หงายไม่เป็นท่า เป็นตาซังคักๆ  – น่าเกลียดมากๆ เคียดแล้ว  –  โกรธแล้วนะ สาวซ่ำน้อย  – สาววัยรุ่น ผาดหว่า   –  พูดไปนั่น กะเดี้ยกะด้อ – มากไปจริงๆ ขี้ตั๊วะ  –  ขี้โกหก สวดลวด – ตะกละ ขี้คร้าน  –  ขี้เกียจ ขี้คันคาก – คางคก ลูกฮวก  –  ลูกอ๊อด พู๊นเด๊   –   Read More …

ภาษาไทยทั้ง 4 ภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน เขาพูดยังไงกันบ้าง? นี่ความรู้ชัดๆ

 หมวดผัก ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน 1.  กระเทียม                                        หัวเทียม                               หอมขาว , หอมเตียม                       กระเทียม 2.  หัวหอม                                           หัวหอม                                หอมแดง                                        ผักบัว 3.  ตำลึง                                             ตำลึง                                   ผักแคบ                                         ตำลิง 4.  สะหระแหน่                                      แส้แหน                                หอมด่วน                                       กินเทียน 5.  มะเขือยาว                                       ลูกเขือยาว                            มะเขือม้า                                  บักเขือยาว 6.  มะเขือเปราะ                                    ลูกเขือเปราะ                          มะเขือผ่อย                                   บักเขือผ่อย 7.  บวบงู                                              บวบงู                                    บะนอยงู                                      โงเง้ว 8.  พริกสด                                            ดีปลี                                     พริกหนุ่ม                                      พริกดิบ 9.  พริกขี้หนู                                          พริก                                      พริกแด้                                        พริกขี้หนู 10  ใบเตย                                              ใบเตย                                   หวานข้าวใหม่                              ใบเตย 11.  บัวบก                                              ผักแว่น                                  ผักหนอก                                     บัวบก 12.  ผักกระเฉด                                       ผักฉีด                                   ผักหนองน้ำ                                  ผักกะเฉดน้ำ 13.  ตะไคร้                                             ไคร                                      จั๊กไค                                           หัวกิงไค 14.  ชะอม                                               ยอดอม                                  ผักหละ                                        ผักขา 15.  เห็ดโคน                                           เห็ดจูน                                  เห็ดคน                                        เห็ดปลวก Read More …