กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ!

ที่ ตู้ ปณ. 319 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ติดตามสาระจากทางเพจ “ครูนอกกรอบ” LIne: http://line.me/ti/p/%40wvk3161t ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/home/ #ff0000;”>โฆษณา