บริษัท ‘China Dinosaur Park’ อนุญาตให้พนักงานลาหยุดในวันที่อารมณ์ไม่ดี

บริษัท ‘China Dinosaur Park’ อนุญาตให้พนักงานลาหยุดในวันที่อารมณ์ไม่ดี ‘China Dinosaur Park’ ในมณฑลเจียงซูของประเทศจีน อนุญาตให้พนักงานลาหยุดในวันที่อารมณ์ไม่ดี โดยผู้ดูแลอธิบายว่า ในแต่ละวันลูกค้าต้องพบกับคนที่หลากหลายประเภททำให้ต้องแบกรับความรู้สึกมากมาย โดยให้วันหยุดอีก 1 วันต่อเดือน บริษัทหวังว่าพนักงานจะได้รับการพักผ่อนและพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองด้วยรอยยิ้ม ที่มา: โลกยามเช้า