วันเด็กเช็คอินกันได้เลย!องค์การสวนสัตว์ จัดงานวันเด็กปี 62 เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี 6 แห่งทั่วประเทศ

ภาพจากเพจ: องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand องค์การสวนสัตว์ (อสส.) จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดสวนสัตว์ให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม. เที่ยวฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยสวนสัตว์แต่ละแห่งมีกิจกรรมสุดพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม Read More …

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม…ความหมายและประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ

ความหมายของเด็ก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “เด็ก” ไว้ คือ “เด็ก” หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ ประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. Read More …