แด่พี่น้องครูทุกท่าน….อุดมการณ์ในการเป็นครู!!! วิชาชีพที่ฉันรัก

วันนี้ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ ครู พฤติกรรมและอุดมการณ์เลยเอามาฝากพี่ๆในห้องเรียนบริหารกลุ่มสองบางท่านก็ทราบดีแล้วก็ขออนุญาตทบทวนนะครับผม ความหมายและอุดมการณ์ของครู    ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตจะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคำกล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่สอนมา” (ม.ล. ปิ่น มาลากุล) ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาจิตสำนึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์ จำเป็นต้องมีข้อกำหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มีหลักในการดำรงตนให้เป็นครู สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริงนั้น “ครุธรรม” คือ ธรรมสำหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบ และได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ ครุธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่คนทั่วไปยกย่อง และถือว่า เป็นอาชีพที่สำคัญในการพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติ ครูที่ขาดครุธรรมจะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ ดังนั้นการจะพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างแน่นอน ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ Read More …

“ครู”อาชีพที่ต้อง”แส่กับเด็กๆ” 10 เรื่องในชีวิตจริงของ”ครู”ต้องทำอะไรบ้าง?

บทความนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าครูต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน… 1. สอน หน้าที่หลักของครูคือ”สอน” สอนคน  สอนหนังสือ สอนชีวิต สอนให้รู้ สอนให้จำ สอนให้ทำเป็น และ ตัดสินใจได้ ฯลฯ 2. สั่ง ครูต้องสั่งงานนักเรียน เพื่อให้นำไปฝึกปฏิบัติ ในเนื้อหาวิชาที่สอน ที่เรียกว่า”การบ้าน” แต่ครูก็จะถูก”สั่ง”จาก ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ทำตามระเบียบ กฎ นโยบายของโรงเรียน หรือของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ แนวคิดของผู้บริหาร ฯ สารพัดเรื่อง 3. สร้าง ครูต้องสร้าง”ผลงาน”ของตนเอง เพราะผลงานจะเป็นเครื่องมือให้ครูมีเงินเพิ่ม เงินที่จะได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน ที่เรียกว่า”วิทยฐานะ” หากใครไม่สร้างผลงานไว้ก็ไม่มีสิ่งใดมานำเสนอเพื่อขอรับการประเมินงาน ต้องสร้างสื่อการสอนที่เรียกว่า “นวัตกรรม”ซึ่งบางอย่างก็ต้องใช้เงินของตนเอง โดยจะมีเงินสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากทางราชการ หอบกลับไปทำที่บ้าน เพราะอยู่โรงเรียนไม่มีเวลาทำสื่อหรือนวัตกรรม ทะเลาะกับพ่อบ้าน Read More …

ข้อคิดเตือนใจ! ระลึกไว้เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์

เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น” ดังนั้นคนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วย รักอาชีพ  ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีเกียรติมีกุศลได้บุญได้ความภาคภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอพยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์ รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์พ้นจากสิ่งที่ไม่ดี พยายามชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ และความสุขให้แก่ศิษย์ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของความเป็นครูคือ การเต็มเวลา รับผิดชอบ และทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์จะต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วนต่อไปนี้ งานสอน  ครูต้องเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน และค้นหาวิธีการสอนศิษย์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมสอนให้ครบตามเวลาที่กำหนด เข้าสอน และเลิกสอนอย่างเป็นเวลา งานครู  นอกเหนือจากการสอนแล้ว ครูยังต้องให้เวลากับงานด้านอื่นๆด้วยเช่น งานธุรการ งานบริหาร และงานบริการที่จะทำให้สถาบันของตนเองก้าวหน้า งานเพื่อนักเรียน นักศึกษา ให้เวลาให้การอบรม และสั่งสอนเมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำ หรือต้องการความช่วยเหลือ สิ่งสุดท้ายคือต้องเต็มคน Read More …

ครู…อาชีพที่เห็นแก่ตัว! บทความที่อยากให้ทุกคนอ่านให้จบ!

1. เพราะไม่เห็นแก่ลูก ครูบางคนทำงานโรงเรียนเอาเป็นเอาตาย เจ้านายไหว้วานอะไรทำหมด แต่เคยรู้ไหมว่า ลูกรอที่โรงเรียน กลับเกือบคนสุดท้ายของโรงเรียน ฟ้าค่อยๆมืด กลัวก็กลัว ทำไมพ่อแม่ยังไม่มารับซักที ดีกับลูกชาวบ้านได้มากมาย แต่ลูกตัวเองแท้ๆกลับปล่อยปละละเลย คนเป็นพ่อแม่ควรไปรับลูกก่อน ถ้างานมันหนักจริงๆ กลับมาโรงเรียนอีกครั้งก็ได้ ป้อนข้าวลูก สอนการบ้านลูกที่โรงเรียนก็ได้ อย่าปล่อยให้รอจนมืดที่โรงเรียน 2. เพราะไม่เห็นแก่ครอบครัว ความสุขใจของพ่อแม่ บางทีไม่ใช่เงินเดือนที่เราให้เขาหรอก แต่เป็นเวลาต่างหาก บางครั้งเขางอแง จริงๆแล้วแค่ต้องการแสดงให้รู้ว่า อยากไปทะเลพาไปเที่ยวหน่อย อยากมีเสื้อผ้าสวยสวย พาไปชอปปิ้งหน่อย อาหารมื้อที่ทำให้หัวเราะและมีความสุขของคนเป็นพ่อแม่ ก็คือ ได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละ …บางคนตีความหมายผิด เหนื่อยที่โรงเรียนมากมาย พ่อแม่ถามว่าทำไมกลับดึก พูดด้วยน้ำเสียงเหวี่ยง ก็งานประเมินของโรงเรียนน่ะสิ ไม่เสร็จซักที เอกสาร make เป็นภูเขา จริงๆ Read More …

ครูที่ดีมักจะทำ 7 สิ่งต่อไปนี้ เวลาที่เด็ก….?(บทความที่อยากจะให้ครูทุกท่านได้อ่าน)

1.เวลาที่เห็นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ครูจึงควรตำหนิด้วยเหตุผล มิใช่ปล่อยไว้ให้เขาทำต่อไป โดยที่เราไม่สนใจใยดี   2.เวลาเห็นเด็กเจ็บป่วย ครูจึงควรรีบช่วยเหลือ รีบสอบถามถึงอาการป่วย หากอาการหนักควรรีบหาวิธี ให้เด็กได้พบหมอ   3.เวลาเห็นเด็กทำความดี ครูจึงควรชมเชยและให้กำลังใจ พวกเขาให้ทำความดีกันต่อไป อย่าเมินเฉยเป็นเด็ดขาด เพราะคนดีเราต้องรีบส่งเสริม 4.เวลาที่เด็กรู้สึกท้อแท้ ครูจึงควรให้กำลังใจพวกเขา มิใช่ดุด่าหรือตอกย้ำถึงความผิด ที่พวกเขาทำ แต่จงให้คำแนะนำ ที่ดีและให้กำลังใจพวกเขา ให้สู้ต่อไปจนกว่าชีวิตพวกเขา จะประสบความสำเร็จ   5.เวลาที่เด็กเติบโต ครูที่ดีจะคอยเฝ้ามองการเติบโต ของพวกเขา ยิ่งเขาเติบโต เรียนรู้และประสบความสำเร็จ ครูที่ดีจะไม่รู้สึกอิจฉาใดๆ แต่จะรู้สึกดีเมื่อเขาได้พบเจอ แต่สิ่งที่ดีดีในชีวิต   6.เวลาที่เด็กไร้เป้าหมาย ครูที่ดีมักจะปลุกความฝันของเด็กๆ ที่ไร้ความฝันอยู่เสมอ เป็นคนที่คอยย้ำเตือนถึง เป้าหมายในชีวิตของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พวกเขาเดินหลงผิด Read More …