แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้เลย

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยครับ ขอบคุณข้อมูลจาก ท่าน ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 1.แบบคำขอ https://drive.google.com/…/1L_koE-q2-EoweDjARsuXEGmiHj…/view 2.แบบประเมินรายปี https://drive.google.com/…/1WxlB10fv9VScKjbsRXbEoWAodJ…/view 3.แบบสรุปประเมิน 5 ปี https://drive.google.com/…/1Cl5QlOrg3NIkslZ9ZJFB-8LAoH…/view 4.ppt หลักเกณฑ์ ฯ https://drive.google.com/…/1DS-0LXERHsxmsaMZSGuwek4v2…/view… 5. คู่มือการประเมิน https://drive.google.com/…/14i6yYTvQfRCMkDdDxOpOArUunf…/view 6. เกณฑ์ใหม่ ฯ https://drive.google.com/…/0B3fd4SbfAxsgSG01c0lIX052c0U/view 7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน https://drive.google.com/…/1zvADYc3106lE8Cl56vSWv1WLZC…/view 8. หนังสือ plc https://drive.google.com/…/1YSSFCOf5uBDiM0xv4G-VGmYGg…/view… เครดิตจากไลน์

ครูคศ.3 ชีวิตที่ต้องแลกมากับอะไรหลายๆอย่าง ขอระบาย…

ประสบการณ์โดยตรงจากคนเป็นลูก ก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติของแม่ตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นครูซักเล็กน้อย แม่เราเป็นครูบรรจุตอนอายุ26 ปี ปัจจุบัน 53 ปี บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอยู่ในชนบท และย้ายกลับมาเรื่อยๆจนตอนนี้สอนอยู่ในโรงเรียนใกล้บ้านในจังหวัดบ้านเกิดมา20 กว่าปี แม่ไม่เคยลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น ไม่เคยขาดสอนเพราะกลัวว่าจะสอนไม่ทันกับเนื้อหาที่มีมากมายในการสอนแต่ละเทอม ดังนั้นในประวัติการลาของแม่จึงมีลาคลอด ซึ่งเมื่อก่อนอนุญาตให้ลาได้แค่ 1 เดือน และเดือนที่ลาก็เป็นเดือนพฤษภาคนซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม กับลาป่วยเพราะเป็นไข้ต้องเข้าโรงพยาบาล รวม 2 ครั้ง แต่ก่อนแม่ก็เป็นครูเหมือนครูคนอื่นทั่วไปที่ไปเช้า เย็นกลับ ทำงานไปเรื่อยๆ (ต้องขอบอกก่อนเลยนะค่ะว่าแม่ไม่ได้จบวุฒิครูมา ซึ่งเมื่อก่อนเขาสามารถใช้วุฒิอื่นสอบได้ แต่แม่มาเรียนครูเพิ่มเติมในตอนหลังและจบด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุด แอบปลื้มแทน) จนเมื่อครูฝ่ายวิชาการคนเก่าเขาเกษียณอายุราชการ ผอ.โรงเรียนตอนนั้นก็เลยให้แม่มาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการแทน ด้วยนิสัของแม่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับงาน ทุกอย่างต้องดีที่สุด เลิศที่สุด ทำให้แม่ทุ่มเทกับงานมาก ตอนนั้นเรายังอยู่ประถมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรแม่มากมาว่าทำไมต้องขนงานกลับมาทำที่บ้าน ทำไมเสาร์ อาทิตย์ต้องไปทำงานที่โรงเรียนอีก ทั้งที่เมื่อก่อนเวลาเสาร์ อาทิตย์พ่อ แม่ Read More …

สถานี ก.ค.ศ. ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 21/2560) ซึ่งได้กำหนดให้ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย นั้น ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0634 – 0643 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th) Read More …

ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน!

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แนวใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านได้กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สามารถยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นั้น ปรากฏว่ายังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้สอบถามเข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในสัปดาห์นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ Read More …

โหลดเลยแบบคำขอมีวิทยฐานะ วฐ.1/วฐ.2 /วฐ.3 เกณฑ์ใหม่!

แบบคำขอมีวิทยฐานะวฐ 1 แบบคำขอมีวิทยฐานะวฐ 2 แบบคำขอมีวิทยฐานะวฐ 3 ที่มาแบบคำขอคุณครู Jenjit Deephian  ข่าวเพิ่มเติม(เนื้อหาจากข่าวบางส่วน) เกณฑ์ใหม่วิทยฐานะครู ชำนาญการ ชั่วโมงสอน 4,000 ชั่วโมง 5 ปี ชำนาญการพิเศษ 8,000 ชั่วโมง !!! หลักเกณฑ์ใหม่จะยกเลิกการจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเกณฑ์ PA ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราไปตีความเอาเองว่าครูต้องทำผลงานทางวิชาการในลักษณะนี้ ส่วนการยกเลิกเกณฑ์ PA นักวิชาการเห็นด้วยว่าคนเก่งอาจจะไม่มี Performance มากก็ได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพอื่น เช่น แพทย์เก่ง ๆ แต่ไม่ยอมผ่าตัด หรือครูเก่ง ๆ แต่ไม่ยอมสอนหนังสือ ก็ถือว่าไม่มีผลงาน เพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกผลงานเชิงประจักษ์ Read More …