สพฐ.ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว

สพฐ.ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 บนเว็บไซต์แล้ว Link>> 180.180.244.56/ExamWeb/ ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 1 : >>> NT-Server (01) : 180.180.244.48 ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 2 : >>> NT-Server (02) : 180.180.244.45 Read More …