5 จุดเด่นเคล็ดลับวิธีสร้างวินัยให้กับลูกของชาวญี่ปุ่น!

สริม สร้างวินัยให้ลูก เหมือนเด็กญี่ปุ่น วิธีการปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในญี่ปุ่นจะใช้วิธีการซึ่งเป็นแบบแผน ไม่ใช่คิดจะให้เด็กรับผิดชอบหรือทำอะไรก็ได้ หรือทำตามคำสั่งของพ่อหรือแม่ แต่เป็นการมอบหมายงานที่เป็นกิจจะลักษณะ เพราะการที่เราสั่งเขาเป็นครั้งคราวโดยที่ไม่มีการตกลงกัน นอกจากจะไม่ช่วยในเรื่องการปลูกฝังวินัยแล้ว ยังทำให้เขาเป็นคนไม่มีวินัย เอาแต่คอยรับคำสั่ง ถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำ ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ควรมอบหมายให้กับลูกคือ การรับผิดชอบงานนั้นๆ ด้วยความเต็มใจ และเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวางแผนงานด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งเขามีวิธีการดังนี้ 1. สร้างวินัยตั้งแต่ยังเด็ก ในวัยเด็กประมาณ 2 ขวบ พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นจะฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน ขับถ่าย รับประทานอาหาร โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ข้างๆ และคอยชื่นชมเขาเมื่อเขาทำดี โดยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทำได้ 100% เมื่อเขาอายุมากขึ้นประมาณ 3-4 ขวบ เขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ดี นี่เป็นการฝึกวินัยขั้นต้นให้กับเด็ก   2. มอบหมายหน้าที่เล็กน้อยให้ทำ เมื่อลูกอายุ 5 Read More …

คู่มือการสร้างวินัยเชิงบวก สำหรับงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

ครูหรือพ่อแม่ย่อมเป็นที่รักของเด็ก เป็นคนที่เด็กหันไปหาเมื่อต้องการความอบอุ่นปลอดภัย การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงจึงขัดแย้งกับธรรมชาติและทำให้เด็กสับสนหรือเสียใจเมื่อคิดว่าคนที่ควรจะปกป้องคุ้มครองให้ความรักความอบอุ่น กลับเป็นผู้ทำร้ายเด็กเสียเอง หรือหากมองจากมิติของสิทธิมนุษยชนก็จะเห็นได้ง่ายว่าเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกประเภท เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ย่อมไม่ยินยอมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยาม ล้อเลียน ทำร้ายร่างกาย จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กจะต้องทนรับความเจ็บปวดจากการกระทำเช่นนี้ด้วย ซึ่งเด็กไม่มีทางที่จะหันไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ ครูและผู้ใหญ่ในโรงเรียน จึงต้องช่วยเหลือเด็ก ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเสียเอง ดาวน์โหลดคู่มือ การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา