การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล Brain-Based Learning

หลักการเรียนรู้ของสมอง สมองเป็นอวัยวะ พิเศษ ของร่างกาย ต้องการทั้ง อาหารกาย และ อาหารใจในสัดส่วนที่ ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา ถึง วัยชราสมองต้องการ อาหารใจทั้งใน การเจริญเติบโต การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้/การทำงาน ให้เต็มที่ สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความพร้อมด้านอารมณ์…เด็กเล็กต้อง เปิดสมอง/limbic ก่อนทุกครั้ง 2) ความพร้อมด้านองค์ความรู้…ความรู้ยาก/สูง เกินสมองเด็ก 3) ความพร้อมด้านพัฒนาการของสมอง…สมองส่วนหน้ายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ สมองเรียนรู้เต็มที่ เมื่อ สมองเปิด…limbic system เปิด วิธีการเปิดสมองทำได้หลายวิธี เช่น นั่งสมาธิ Read More …

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ต้องรีบสอน 5 อย่างนี้ สร้างให้ได้ก่อน 8 ขวบ!

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ พฤติกรรมนี้ จะเริ่มหนักขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อลูกเข้าวัย 8-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการมีอิสระในการตัดสินใจ เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มมีความคิด และบุคลิกภาพเป็นของตัวเองชัดเจน มองโลกและตัดสินใจแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านการมองจากผู้ใหญ่ พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อพัฒนาการทุกๆ ด้านของลูก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ นั่นเพราะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนลูกโดยตรง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมให้กับลูก เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังคำสั่งสอนนั้นๆ ทั้งนี้ เพราะสิ่งที่ถือว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของลูกก็คือการเลี้ยงดูที่อบอุ่น เอาใจใส่และเต็มไปด้วยความรักของพ่อแม่นั่นเอง มีงานวิจัยมากมายที่กล่าวตรงกันว่า การที่คุณพ่อคุณแม่โอบกอดสัมผัสลูกด้วยความรัก จะทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข ซึ่งจะส่งผลให้สมองเกิดการหลั่งของสารเคมีที่ทำให้เด็กมีความสุขและอารมณ์ดีเบิกบาน (Endorphin) ทำให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้ดี มีความจำดี และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยทางทีมงานได้ขออนุญาตนำคำแนะนำจาก ทพญ.จีรภา ประพาศพงษ์ หรือคุณหมอภา เจ้าของ เพจหมอภา/Jeerapa prapaspong  ซึ่งคุณหมอได้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียด Read More …

ขั้นตอนการสอนลูกอ่านหนังสือให้ออกก่อนอายุครบ 3 ขวบ (ประสบการณ์ตรง)

สวัสดีค่ะ วันนี้แม่เจคอบเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ โดยการรวบรวมประสบการณ์สอนเด็กอ่านหนังสือออกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ และการต่อยอดหลังจากที่ลูกอ่านหนังสือออกได้ วิธีการสอนเด็กอ่านหนังสือในปัจจุบันนี้มีหลายวิธีมาก ตามนี้เลยค่ะ วิธี whole word/sight reading or looksay method ของ Glen Doman หลักปฎิบัติอย่างย่อๆคือ ดูบัตรคำแยกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผลไม้ กลุ่มสัตว์ ให้ดูบัตรคำอย่างเดียว ห้ามสะกด ห้ามดูรูป ดูสามกลุ่มต่อวัน กลุ่มละห้าคำ วันละสามครั้ง แต่วิธีนี้ห้ามทดสอบ ห้ามถามว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไร วิธี โฟนิคส์ของ Rudolph Flecsh ผู้เขียนหนังสือ Why Johnny Can’t Read หลักการคือต้องรู้จักเสียงก่อน จากนั้นก็ผสมคำ อ่านออกเสียง Read More …

10 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับครูอนุบาล!

การเป็นครูอนุบาล บางทีก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในธรรมชาติของการศึกษาปฐมวัยนะครับ 10 ข้อนี้คือประโยคที่ผมมักจะพบเจอตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเป็นครูอนุบาลซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผม ไม่ได้หมายความว่า เขาเข้าใจแบบนี้กันหมดทั้งประเทศนะครับ ซึ่ง 10 ข้อที่เข้าใจผิดมีดังนี้ครับ 1. ครูอนุบาลสบาย ทำหน้าที่แค่ดูแลเด็ก ครูอนุบาลมักจะได้ยินประโยคแนวๆนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับ ความจริงการดูแลเด็กนั้นถือเป็นภาระงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ครูอนุบาลอย่างเรา นอกจากจะต้องดูแลเด็กแล้ว ยังต้องจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมอีกด้วย   2. ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กเหมือนกัน ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กนั้น เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานใกล่ชิดกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าสองงานนี้มีความเหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียนที่ในห้องมีครูและพี่เลี้ยงประจำ แต่ความเป็นจริงแล้วสองงานนี้มีภาระงานที่แตกต่างกันมากทีเดียว คือครูอนุบาลนั้น ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ของเด็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลเกิดทักษะและสมรรถภาพที่เหมาะสม ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กนั้น ต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูครับ   3. ครูอนุบาลคืองานของผู้หญิง Read More …

เด็กอนุบาลไม่ควรมีการบ้านจริงหรือ? (บทความจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเด็กปฐมวัย)

ในยุคที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง พ่อแม่บางคนมีความเชื่อว่า “เด็กอนุบาลไม่ควรมีการบ้าน” เมื่อครูให้การบ้านกลับมา ก็ไม่สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ลูกทำการบ้าน  การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกได้หรือเสียอะไรไปบ้าง  เพราะการบ้านจริงๆ แล้วก็มีผลดีในแง่ที่ทำให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ  และปริมาณการบ้านแค่ไหนจึงจะเหมาะกับเด็กอนุบาล และการบ้านของเด็กวัยนี้ควรมีลักษณะอย่างไร   เมื่อพูดถึงการบ้านของเด็กอนุบาลนั้น ในเด็กเล็กๆ เช่นเด็กอนุบาลที่เริ่มไปโรงเรียนสัปดาห์แรกๆ ยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ของโรงเรียน ที่มีครูใหม่ ของเล่นใหม่ เพื่อนใหม่หลายๆ คน ที่แต่ละคนก็มาจากบ้านต่างกัน กฎระเบียบใหม่ๆ มากมาย ในระยะนี้ บางโรงเรียนมักไม่ค่อยให้การบ้าน แต่เมื่อเด็กโตขึ้นอยู่ชั้นอนุบาล 2 หรืออนุบาล 3  ที่อีกไม่นานก็ขึ้นชั้นประถมศึกษาที่มีการบ้านแล้ว ครูอนุบาลจึงมักให้การบ้านบ้าง แต่หลักใหญ่ของการให้การบ้านมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย ซึ่งมากน้อยเหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนในโรงเรียน การพัฒนาเด็กอนุบาลนั้น เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม หมายถึง การพัฒนาทั้งตัว Read More …