ตอบทุกคำถามการเตรียมสอบท้องถิ่น!

ท่ามกลางการเปิดสอบโดย อบต. และเทศบาล ที่ผ่านมานั้น กลับไม่ได้เรียกกระแสความศรัทธาในระบบการสอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลับคืนมาได้เลย กลับยิ่งตอกย้ำ ซ้ำเติมในปัญหาและในเรื่องเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของข้อสอบ (ที่ออกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร) แต่ผมยังคงเชื่อและศรัทธาในระบบการสอบเข้ารับราชการอยู่ ผมยังคงเชื่อว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดสอบเองนั้น ยังมีความโปร่งใส และสุจริตอยู่” จะเห็นได้จากสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่นหลายๆท่าน ก็สอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ก็มาจากสนามสอบในระดับ อบต./เทศบาล นี่ล่ะครับ เพราะถ้ามองในแง่ดี สาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัดสินใจเปิดสอบเองนั้น ก็เพื่อต้องการคนที่มีความสามารถ มีความรู้เหมาะสมที่จะเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชน และอีกสาเหตุหนึ่งคือ “คนพื้นที่” ในข้อนี้ ในแต่ละองค์กรก็ต้องการ “คนพื้นที่” เข้ามาทำงาน เพราะใช้เวลาปรับตัวในการทำงานน้อย และการโอนย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรก็จะไม่เกิดขึ้น การทำงานพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายก็จะต่อเนื่อง อีกทั้ง “คนพื้นที่” ทุกคนต่างก็ต้องการทำงาน พัฒนาบ้านของตัวเองทั้งนั้น เกริ่นไปไกล Read More …