สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก (พิเศษ) ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ https://www.ocsc.go.th/

ท้องถิ่นเปิดสอบข้าราชการกว่า ตำแหน่ง 21,605 อัตรา!!!

โหลดเลย! แอปพลิเคชัน(สนุก)แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น! วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro พร้อมเฉลย คลิก!!! เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผู้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นพยานการลงนาม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Read More …