ดาวน์โหลดด่วน ใบงาน-ใบความรู้-แผนการสอน กิจกรรมแนะแนว มีตั้งแต่ ป1- ม.6 เลย

แผน กิจกรรมแนะแนว ป.6 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0B-U4Y8u88G31NGVKWmRKQUkza0E/view?usp=sharing ใบงานวิชาแนะแนว ป.2 ***มีทั้งหมด 31 แผ่น ต้องการดาวน์โหลดคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ (ไฟล์ .doc) http://www.mediafire.com/download/b7kmlqhh0r8l49o/nn_p2.doc หมายเหตุ : ….ต้องขอขอบคุณคุณสุจิตตรา กังรวมบุตร มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา tplanm1.docx tplanm2.docx tplanm3.docx tplanm4.docx tplanm5.docx tplanm6.pdf นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆตามที่ครูมอบหมายได้ที่นี่ค่ะ ใบงานที่1.doc  View Download  ฉันคือใคร ใบงานที่2.doc  View Download  การรู้จักตนเองและเพื่อน ใบงานที่3.doc View Download  หุ่น ใบงานที่4.doc  View Download  ระเบียบวินัยที่นักเรียนพึงปฏิบัติ ใบงานที่6.doc  View Download แบบสอบถามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ใบงานที่7.doc  View Download  โลกกว้างทางการศึกษา ใบงานที่8.doc  View Download  การรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติของโรงเรียน Read More …

คลังแสง!!!แบบฝึกหัดสำหรับอนุบาล คัดมาเน่นๆรวมกว่า 60 แบบ!!!รีบโหลดเลย!

รวม แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก! การจัดให้เด็กปฐมวัยทำ แบบฝึกหัด จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย หนังสือเตรียมสอบเข้า ป.1 โดย คุณครู วรมน สอนสมบุญ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 1 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 2 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 3 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 4 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 5 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 6 แบบทดสอบ Read More …

9 รูปแบบการจัดห้องเรียนคุณภาพสำหรับการสอนนักเรียน!

ห้องสี่เหลี่ยนแคบ ๆหากเด็กนั่งจำเจ ก็น่าเบื่อไม่น้อย ถ้าคุณครูมีห้องเรียนที่ดูแลประจำ ครูลองเปลี่ยนห้องให้เหมาะสมกับบริบทการสอน แต่ละประเภทดูนะครับ ผมเชื่อว่าไม่หนักเกินไป แต่จะเพิ่มอรรถรสการสอนได้มากเลยครับ ลองนำไปใช้ดูนะครับ ครูหนึ่ง ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ – PLC 1.แบบบรรยาย/แบบห้องสอบ 2.แบบบรรยาย 3.ห้องเรียนแบบอภิปราย 4.ห้องเรียนกิจกรรมกลุ่ม 4.2แบบกิจกรรมกลุ่ม/2 5.ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง 6.ห้องเรียนแบบเน้นเสนองาน 7.ห้องเรียนแบบระดมสมอง 8.พื้นที่โล่ง เหมาะกับการทำกิจกรรม 9.ห้องเรียนธรรมชาติ ขอบพระคุณที่มา ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ – PLC

สพฐ.ให้โหลดเอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลข(เวทคณิต)เร็วแบบอินเดีย!

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และได้จัดทำเอกสารและคลิปสาธิตเทคนิค ฯ สมบูรณ์พร้อมให้ครูผู้สอนนำไปศึกษาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) : ฉบับย่อ  เอกสารเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) : ฉบับสมบูรณ์ การบวก    การลบ  การคูณ  การหาร VTR สาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) VTR นายกรัฐมนตรีพูดถึงเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ขอบคุณที่มาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 16 ธ.ค. 59

การสอน(การบวก)และ(การลบ)เลขจำนวนเต็ม!ด้วยฝาน้ำอัดลม

สมัยที่ยังเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนคณิตศาสตร์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะต้องมีการท่องสูตร ท่องกฎ ท่องทฤษฎี และทำแบบฝึกหัด  ถ้าให้นึกย้อนไปว่าเข้าใจไหม ก็ตอบไม่ได้  เพราะว่าทำแบบฝึกหัดได้ จะเป็นเพราะมีความเข้าใจหรือเป็นเพราะท่องสูตรได้ก็ไม่อาจระลึกได้  ถ้าจะกล่าวเฉพาะเรื่อง การลบด้วยจำนวนลบ  เช่น (-6) -(-2)  ว่าทำได้อย่างไร คงไม่ต้องสงสัยเลย เพราะจำได้ว่า  ครูบอกว่า ลบกับลบจะได้บวก ดังนั้น จะทำได้ง่ายมาก คำตอบคือ (-6)+ 2 = -4 แต่…. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 17 ปี และมีอาชีพเป็นครูได้ลองถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครู :   (-6) – (-2)  เท่ากับเท่าไร นักเรียน :   -4 ครู :   คิดได้อย่างไร นักเรียน :  ลบกับลบเป็นบวก ครู :  ใครบอก นักเรียน :   ครูที่สอนตอนอยู่  ม.1 และ  ม.2 ครู :  และมาได้อย่างไร นักเรียน :  ……………..? นักเรียนได้รับความรู้มาจากครูที่จบมาจากสถาบันต่าง ๆกัน แต่ครูคณิตศาสตร์ใช้วิธีสอนเหมือนกัน อาจกล่าวได้ว่าครูมักใช้วิธีสอนที่ตนได้รับในวัยเด็กและตำรานั้นประดุจมาจากตำราเล่มเดียวกันที่ใช้กันต่อ ๆ มา Read More …