มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นประกาศไม่รับอาจารย์ที่สูบบุหรี่เข้าทำงาน อ้างเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นงดรับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ สนองนโยบายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ก่อนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 Yusuke Takakura ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย Nagasaki University กล่าวกับ AFP ว่า มหาวิทยาลัยจะไม่จ้างอาจาร์ย์ที่มีการสูบบุหรี่ แม้จะมีการสัญญาว่าจะเลิกก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ตาม โดยมหาวิทยาลัยมีการสั่งแบนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทั้งหมดมาตั้งแต่เดือนกันยายน และเปิดคลินิกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง “เราได้ข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยผู้ที่สูบบุหรี่เป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอคำแนะนำทางกฎหมาย และเชื่อว่านโยบายที่ออกนี้ไม่ขัดกับข้อกฎหมายแต่อย่างใด” ขณะที่ สื่อท้องถิ่น รายงานว่า มหาวิทยาลัย Nagasaki University เป็นแห่งแรกที่ริเริ่มเงื่อนไขการจ้างงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 จะเริ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้ มีการออกกฎหมายฉบับใหม่ห้ามสูบบุหรี่ที่ร้านอาหารในเมืองหลวงของญี่ปุ่นทุกประเภท หากต้องการสูบบุหรี่ ทางร้านอาหารจะต้องมีพื้นที่เฉพาะให้ ซึ่งลูกค้าไม่สามารถมานั่งสูบบุหรี่ขณะรับประทานอาหารได้ เช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้คะแนนญี่ปุ่นต่ำสุดในเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ และมีคะแนนน้อยสุดในภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับ จีน, เกาหลีใต้ Read More …

แนะนำเลย!!!วิธีสอบให้ได้คะแนนเยอะๆ จากสุดยอดอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างประเทศ

เว็บไซต์ Studentbeans ไปสอบถามอาจารย์มหาวิทยาลัยในเมืองนอกทั้งหลายให้แล้ว ตั้งแต่อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ไปจนถึงภาษาอังกฤษ  ถึงเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ จัดการความเครียด และลงมือสอบให้ผ่าน! ลองดูเคล็ดลับที่เหมาะกับตัวเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ   ทบทวนอย่างไรให้เข้าหัว “วางแผนล่วงหน้า ฝึกเขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด และลองใช้วิธีทบทวนที่สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วจะช่วยได้มากเวลาเขียนข้อสอบ เช่นการฝึกสรุปไอเดียของตัวเองให้สั้นและกระชับเข้าไว้” – Victor Tadros, อาจารย์คณะนิติศาสตร์, University of Warwick “วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการพยายามอธิบายให้คนอื่นฟังให้เข้าใจให้ได้ อีกวิธีนึงที่จะทดสอบความเข้าใจของตัวคุณเองก็คือการพยายามสร้างโจทย์ของตัวเองขึ้นมา แล้วลองแก้โจทย์นั้นเอง” – Elena Issoglio, อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์การเงิน, University of Leeds   “อย่าแค่เรียนหรืออ่านให้เข้าหัว แต่ให้พยายามทำความเข้าใจ เพราะถ้าเราเข้าใจแล้ว เราจะไม่ต้องพยายามจดจำมันเลย แถมยังจะช่วยให้เราไม่ลืมอีกด้วย” – Immanuel Halupczok, อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์, University of Leeds Read More …

ครูกับอาจารย์ ต่างกันอย่างไร?

มีหลายคนสงสัยว่า “ครู” กับ “อาจารย์” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน จึงมาอธิบายไว้พอสังเขปดังนี้.. เมื่อ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ประกาศใช้ทำให้คำว่า “ครู” และคำว่า “อาจารย์” ถูกเรียกแทนตำแหน่งต่างกันดังนี้   “ครู” เป็นชื่อที่เรียกแทน ผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) โดยมีตั้งแต่ ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่วิทยฐานะที่ได้รับ และคำว่าครูฟังแล้วเป็นคำดั้งเดิมที่เรียกต่อๆกันมา มีลักษณะถึงความใกล้ชิดกับศิษย์มีลักษณะการเรียนการสอนที่แสดงถึงความห่วงหาอาทรกับศิษย์  ทั้งนี้มีคำใกล้เคียงที่เคยเรียก เช่น พ่อครู แม่ครู ครูหมอ เป็นต้น  “อาจารย์” เป็นชื่อที่เรียกผู้สอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นคำที่หมายรวมถึงคณาจารย์ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฟังดูแล้วอาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญเป็นด้านๆ หรือแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเรียกอาจารย์ และเรียกกับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการด้วย Read More …