#เรียนครูว่ายากแล้ว #เรียนครูปฐมวัยยากกว่าอีก

#เรียนครูว่ายากแล้ว#เรียนครูปฐมวัยยากกว่าอีก👶หลายต่อหลายคนชอบพูดว่า #ครูปฐมวัยเรียนง่าย แค่ขีดๆ เขียนๆ วาดๆ พูด2-3คำ ก็ให้เด็กนอน กินนมกลับบ้าน แล้วทุกคนรู้มั้ย ❓กว่าจะได้เป็นครู เราผ่านอะไรมาบ้าง เราต้องทำเป็นทุกสิ่ง เราต้องทำสื่อดึกๆเกือบทุกคืน เราต้องเรียนทุกวิชาที่คนอื่นไม่เรียน ครูปฐมวัยต้องเก่งทุกด้าน รอบรู้ทั้งทักษะชีวิตและวิชาความรู้ เราต้องเรียน วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษา คัดลายมือ ศิลปะ คณิต พลศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี นิทาน รำ เต้น ว่ายน้ำ การศึกษาพิเศษ จัดบอร์ด ป้ายนิเทศ จับจีบผ้า เรียนดนตรี เรียนคีย์บอร์ด เรียนทำอาหาร เรียนทำขนม เรียนเล่านิทาน การแสดง ร้องเพลงและอีกหลายๆวิชา ที่เราต้องรู้ทุกด้าน Read More …

“นิด้าโพล” เผย 5 อาชีพในฝัน ครองใจเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจอาชีพส่วนตัว ครู/อาจารย์ รับราชการ หมอ/พยาบาล และอาชีพด้านออกแบบ 5 อาชีพยอดฮิต เด็กไทยยุคดิจิทัล พร้อมหวังรัฐบาลชุดใหม่ช่วยกระจายโอกาสทางการศึกษา ขณะที่ ปชช.กว่าร้อยละ 50 โหวต เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสอบเข้า ป.1 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค Read More …

“ครูมืออาชีพ”เป็นแบบนี้ สุดยอดครู (Professional Teacher)

ครูมืออาชีพ ตามแนวคิดของ เอกชัย กี่สุขพันธ์ หมายถึง ครูที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดีจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในอาชีพครูอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ ลักษณะของครูมืออาชีพ คือครูที่นอกจากจะมีความรู้ มีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีองงค์ประกอบ 3I ดังต่อไปนี้ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะสื่อสาร (IT & Communication skills) และการออกแบบการเรียนรู้(Instructional design) หรือออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ เทคนิคสำคัญสำหรับครูมืออาชีพ คือการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน ทันสมัย ไม่ล้าสมัยรวมถึงอาจไม่จำเป็นต้องล้ำสมัยมากเกินไป โดยต้องพัฒนาตนเองให้ทันนักเรียนในเรื่องนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสอนให้นักเรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของนักเรียน ไม่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งในวิชาของตน แต่ต้องให้นักเรียนอยากที่จะเรียนวิชาของตนแม้ว่าจะไม่ถนัดก็ตาม โดยครูต้องไม่ยัดเยียด และครูจะต้องออกแบบการเรียนรู้ได้หลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน แต่ละห้องเรียน เนื่องจากธรรมชาติและบริบทของแต่ละห้องเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อแยกประเด็นพิจารณาแต่ละลักษณะจะมีรายละเอียดตามรูป (แนวคิดของ Read More …