การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพใดต่อไปในอนาคต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ เตรียมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ (Career  Preparation) หรือศึกษาต่อ ในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐาน ความรู้และทักษะทางอาชีพเฉพาะทางมากขึ้น โดยอาจจัดเป็นแผนการเรียนที่มีจุดเน้นและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตน จากแนวทางดังกล่าว มีตัวอย่างที่สถานศึกษาได้นำเป้าหมายการเรียนรู้ไปสู่การออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมโดยจัดอยู่ภายใต้โครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากำหนด เพื่อสำรวจความถนัด Read More …

“นิด้าโพล” เผย 5 อาชีพในฝัน ครองใจเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจอาชีพส่วนตัว ครู/อาจารย์ รับราชการ หมอ/พยาบาล และอาชีพด้านออกแบบ 5 อาชีพยอดฮิต เด็กไทยยุคดิจิทัล พร้อมหวังรัฐบาลชุดใหม่ช่วยกระจายโอกาสทางการศึกษา ขณะที่ ปชช.กว่าร้อยละ 50 โหวต เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสอบเข้า ป.1 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค Read More …

เผย 5 สายอาชีพ เป็นที่ต้องการตลาดแรงงานอีอีซีในอีก 5 ปี หนุนอาชีวะเรียนมากขึ้น ทั้งสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ยานยนต์สมัย

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งแนวโน้มความต้องการจ้างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา จากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่า อีก 5 ปี (2560 – 2564) มีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 1.77 แสนคน โดยมีความต้องการแรงงานมากใน สาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จำนวน 0.35 แสนคน รองลงมา คือ ยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 0.34 แสนคน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 0.33 แสนคน การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Read More …

สุดยอด!!!อาชีพในฝันเด็กไทยหวังเป็นครูอันดับ1….

อเด็คโก้เผยผลสำรวจเด็กไทยใฝ่ฝันอาชีพครูสูงสุด รองมาได้แก่ แพทย์ นักกีฬา เงินเดือน 1.5-3 หมื่น น.ส.ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยครั้งที่ 9 ปี 2561 พบว่า อาชีพครูเป็นอาชีพ ที่เด็กใฝ่ฝันอยากทำมากที่สุด 2 ปีติดต่อกัน เพราะอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กไทยเป็นคนเก่งและคนดีและเป็นอาชีพที่สุจริตและมั่นคง ทั้งนี้รองลงมา ได้แก่ แพทย์ นักกีฬา ทหาร และมีความสนใจเฉพาะทางในสาขาอาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น อยากเป็นครูสอนดนตรี ครูสอนคอมพิวเตอร์ แพทย์ด้านสมอง แพทย์ทหาร หรือแพทย์อาสาที่ จะไปรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนเงินเดือนที่เด็กๆ ต้องการ Read More …

8 อาชีพสุดแปลกแต่น่าสนุกจากทั่วโลก แบบนี้ก็มีด้วย!

1 นักนอนหลับมืออาชีพ รายได้: เริ่มต้นที่เดือนละ 50,000 บาท คุณสมบัติ: สามารถนอนหลับในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ห้องนอนตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว การนอนหลับในที่ทำงานอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าพึงประสงค์เท่าไร แต่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ มีการเปิดรับพนักงานในตำแหน่ง Professional Sleeper หรือนักนอนหลับมืออาชีพ เพื่อทำการทดสอบเตียงในโรงแรม หน้าที่ของงานนี้ก็คือการเปลี่ยนห้องพักไปทุกคืน และตื่นเช้ามาเขียนคอมเมนท์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อเตียงในห้องนั้นๆ ทำครบปุ๊บรับเงินเดือนไปเลย 1,000 ปอนด์ หรือประมาณ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างนักนอนหลับมืออาชีพเพื่อทำการวิจัยในห้องแลบ หรือแม้แต่เพื่อเป็นแบบสำหรับงานศิลปะก็มี! นี่คือข้อพิสูจน์ว่าการนอนหลับก็สร้างรายได้อยู่เหมือนกันนะ 2 นักจ้องสีทาบ้าน รายได้: ไม่ระบุ คุณสมบัติ: เป็นคนช่างสังเกต และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสีได้หลายชั่วโมง งานที่ว่าจ้างโดยบริษัทผลิตสีทาบ้านระดับโลกอย่าง Dulux ซึ่งหน้าที่หลักของงานคือการนั่งจ้องสีทาบ้าน เริ่มตั้งแต่จังหวะที่ปลายแปรงจรดบนกำแพงจนถึงตอนที่มันแห้งสนิท เพื่อดูว่าสีใช้เวลาแห้งกี่ชั่วโมง แห้งแล้วกร่อนไหม Read More …