รวมไว้ให้แล้วคำศัพท์อีสานน่ารู้!!! คนอีสานแท้ๆบางทีก็ยังไม่รู้เลย

เรามาเสนอภาษาอีสานน่ารักๆ กันดีกั่ว (ดีกว่า) มิดจี่หลี่=เงียบสนิท อยากฮาก=จะอ้วก ตาหน่าย=น่าเบื่อ เด้อ=นะ ตาแซบ=น่าอร่อย มึนตึ้บ=งงมาก จักหน่อย=เล็กน้อย ลืมคาว=หลงลืมชั่วครู่ ตาฮัก=น่ารัก ตาสวด=ตาโปน แข่ว=ฟัน แข่วซวก=ฟันเหยิน แข่วห่าง=ฟันไม่สวยกลิ้งโค่โล่  – กลิ้งหลุนๆหงายป่างหง่าง – หงายไม่เป็นท่า เป็นตาซังคักๆ  – น่าเกลียดมากๆ เคียดแล้ว  –  โกรธแล้วนะ สาวซ่ำน้อย  – สาววัยรุ่น ผาดหว่า   –  พูดไปนั่น กะเดี้ยกะด้อ – มากไปจริงๆ ขี้ตั๊วะ  –  ขี้โกหก สวดลวด – ตะกละ ขี้คร้าน  –  ขี้เกียจ ขี้คันคาก – คางคก ลูกฮวก  –  ลูกอ๊อด พู๊นเด๊   –   Read More …