แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอัตราเงินเดือน แบบร้อยละ 2562

โปรแกรมคำนวณอัตราเงินเดือน แบบร้อยละ เวอร์ชั่น 1.09 ปรับปรุง 12 มีนาคม 2562 สามารถของโปรแกรม 1. แทรก แถวเพิ่มจำนวนครูได้ ไม่จำกัด / ลบแถว ครูได้ตามต้องการ 2. กำหนดช่วงของร้อยละได้ ตามวงเงินของโรงเรียน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/…/1zNlHGzcPwbBmVgQd0d3QsBqDX…/view… (ดาวน์โหลดได้เลย ไม่ต้องตอบแบบสอบถาม) ขอบพระคุณที่มา Phaisarn Praditsiringarm

คุณครูดูเลยฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่

เปิดฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ข้อมูลจากการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และหลักวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562