ครูอุดรแต่งชุดดำร้องเรียน!! การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ต่ำสุด 2.2 สูงสุด 4.0

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 6 คน นำโดย นายศราวุธ ไหลหาโคตร และ น.ส.สุพักตร์ษา มุกดาม่วง ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่ง อาทิ คลิปเสียง และเอกสารบันทึกชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม เรื่อง ความไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รับเรื่อง ข้อความร้องเรียนบางตอนระบุว่า การประเมินครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างน้อย 2 Read More …

สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง รายเดิม 2,664 อัตรา ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.62)

ที่ ศธ 04002/ว1806 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 528 (ค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.-ก.ย.62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรียนจบสูง แต่รายได้น้อยกว่า กรรมกรต่างประเทศ !!

มีใครมั้ยครับ ?? ทำงานบริษัทดีๆในประเทศไทย แต่ลาออกไปทำงานระดับล่างในต่างประเทศเพราะ ไม่เก่งภาษา (ไม่ได้ใช้ จึงลืม) เพราะแนวคิดเราเรียนจบสูง ทำงานใช้ความสามารถสูงแต่ผลตอบแทนน้อยกว่า กรรมกรในต่างประเทศ  รัฐบาลไทย ไม่ได้กักขังเราในประเทศเรามีอิสระจะไปไหนก็ได้ แล้วจะทนอยู่ทำไมเราไปอยู่ต่างประเทศ แล้วส่งเงินกลับบ้านจะมีประโยชน์มากกว่า ตอนนี้ ผมอายุ 36 ปีเรียนจบ ปริญญาโททำงาน จัดกิจกรรม ทางการตลาดให้บริษัทชื่อดัง เงินเดือน 37,000 บาท ตอนนี้ ไม่อยากทำงานที่ไทยเพราะงานยาก และความเครียดสูงไม่คุ้มกับผลตอบแทน จึงอยากหางานในต่างประเทศเพียงรายได้ไม่น้อยกว่าเดิม เงินเก็บไม่น้อยลงแต่เครียดน้อยกว่าเดิม อยู่ไปนานๆก็คงมีช่องทางหาเงินเพิ่มขึ้น พอจะมีคนแบบผมบ้างมั้ยครับผมคิดผิดมั้ย ที่อยากทำงานต่างประเทศ ? ที่มา : Pantip