การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่บั่นทอนจิตใจคนทำงาน

ก่อนอื่นอยากจะเขียนให้เขาใจกันเสียก่อนว่าอะไรคือคนทำงาน จริงแท้แล้วงานหลักของครูก็คืองานสอน แต่เอาเข้าจริงคนที่เป็นครูจริงๆกลับไม่ได้ทำแค่เพียงงานสอนเพียงอย่างเดียว เพราะชีวิตครูต้องมีงานเสริม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการ การเงิน พัสดุ ธุรการ ประกวด ประเมิน ฯลฯ ที่ไม่สามารถจับมาหยิบยกมาให้หมด ส่วนเรื่องที่ว่าครูคนไหนที่จะได้รับผิดชอบงานอะไรบ้างก็สุดแท้แต่ทางผู้บริหารจะสั่งการลงมา บางคนได้เยอะ บางคนได้ทำน้อย บางคนแทบไม่ได้ทำเลยก็มี แต่พอถึงฤดูของการเลื่อนขั้นเงินเดือนเราใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้น ลิ้งค์ด้านล่างนี้คือลิ้งค์ของ เกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/53919-6101.pdf แต่เอาเข้าจริง โรงเรียนหลายโรงเรียนเรียกได้ว่าเกือบจะ 90% กลับใช้เกณฑ์การประเมินที่เรียกว่า “เกณฑ์กู” คือเกณฑ์ที่ถูกมโนขึ้นมาพร้อมกับการถกเถียงกันโดยไม่ได้วัดผลจากกรอบของงานที่เป็นเกณฑ์กันจริงๆ บางโรงเรียนเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเรียงคิว / บางโรงเรียนก็ให้แต่ตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเป็นคนฝ่ายประชุมการเลื่อนขั้น ถ้ากรรมการ 4 ฝ่ายเที่ยงตรงดีก็ดีไป แต่เอาเข้าจริงแล้วเราจะหาอะไรมาวัดจากจิตใจของปุถุชนคนธรรมดา บ้างก็เถียงให้ตัวเองบ้าง บ้างก็เถียงให้พวกพ้อง ถ้าผู้บริหารไม่มีจุดยืนกันจริงๆมีหวังต้องเขว บางคนแทบไม่ได้ทำงานเลย ลาบ่อย Read More …

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ไฟล์ word แก้ไขได้)

โหลดไปได้เลยตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MQ0ivuuOwBR1bt1jyXWbi4RET8nXpQEq

ศธ.ปลดล็อคอนุมัติเงินค้างจ่ายครูธุรการ-ภารโรง

จากกรณีมีปัญหาการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการ และนักการภารโรง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จนมีการแชร์ความเดือดร้อนในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางนั้น ล่าสุด นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและนักการภารโรงทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังได้เร่งรัดให้เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เนชั่น วันที่ 25 ก.ย. 2562

เงินเดือนเป็น (ความลับ)

คอลัมน์ เอชอาร์ คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com ทุกบริษัทมักจะมีกฎเหล็กคล้าย ๆ กันว่าเรื่องเงินเดือนเป็นความลับ ห้ามนำไปบอกกัน ถ้าใครเอาเรื่องเงินเดือนไปบอกกันจะมีโทษทางวินัยถึงไล่ออกได้เลยนะ แล้วบริษัทต่าง ๆ จะมีวิธีรักษาความลับของเงินเดือนไว้ในแบบคล้าย ๆ กัน คือทำ Pay Slip (ใบแจ้งเงินเดือน) ที่ปิดผนึกตีตราลับเฉพาะแจกพนักงานก่อนวันเงินเดือนออก เพื่อยืนยันว่าเรื่องเงินเดือนเป็นความลับเฉพาะตัวพนักงานจริง ๆ นะเออ ต่อให้ผู้บริหารของบริษัทจะอยากให้เรื่องเงินเดือนเป็นความลับขนาดไหน หรือจะมีวิธีการที่จะปกปิดเรื่องเงินเดือนพนักงานให้ลับยังไงก็ตาม แต่สัจธรรมหนึ่งที่ผมมักจะบอกไว้อยู่เสมอก็คือ…. “เงินเดือนของเราได้เท่าไหร่..ไม่สำคัญเท่ากับเพื่อนได้เท่าไหร่” ดังนั้นพนักงานก็หาทางที่จะรู้เงินเดือนของเพื่อนกันจนได้อยู่ดีไม่ทางตรง (คือขอดูสลิปเงินเดือนกันตรง ๆ) ก็ทางอ้อม (รู้มาจากคนอื่น)  เรื่องที่ผมจะเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ว่า บริษัทจะหาวิธีการเก็บความลับเรื่องเงินเดือนยังไงไม่ให้พนักงานเอาไปบอกกันหรอกนะครับ แต่เป็นเรื่องที่ทำยังไงที่ฝ่ายบริหารจะบริหารจัดการค่าตอบแทน(รวมถึงเงินเดือน)อย่างยุติธรรม ตามหลักการที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน คือ “หลักความเสมอภาคและเป็นธรรม” Read More …