ลูกเป็นเด็ก LD รักษาด่วน!!!รักษาได้(โรคบกพร่องทางการเรียนรู้)

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า  ในวัยเด็กปัญหาสุขภาพจิตที่น่าห่วงอย่างยิ่ง นอกเหนือจาก โรคออทิสติก ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  ปีละไม่น้อยกว่า 200 -300 คน คือ ปัญหาสมาธิสั้น และอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ หรือโรคแอลดี (Learning Disabilities) ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กัน ปัจจุบันพบประมาณ 10 คน จาก 100 คน และอาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน  เบื้องต้นน่าจะเกิดจาก 1. การทำงานของสมองบางตำแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษา 2. กรรมพันธุ์ มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมีปัญหาเดียวกัน 3. ความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนี้ เด็ก LD มักมีปัญหาทางจิตเวชอื่น Read More …

15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร!!!

15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร ติดตามเนื้อหาสาระจากทางเพจ “ครูนอกกรอบ” ทางไลน์ ได้ตามลิ้งค์ Line: http://line.me/ti/p/%40wvk3161t การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้ หลักการทั่วไป 1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน  การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของเด็กเล็ก น้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้ 2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้ 3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญเด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายาม มากขึ้น 4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน  (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพราะเด็ก LD  เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี  แต่จะเรียนรู้ได้ เมื่อเรียนกับเพื่อน 5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน  เด็ก  Read More …