ไม่อยากให้ลูกเป็น “โรคสมาธิสั้น” หยุดหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้!!!

คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ เลือกที่จะฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงจำเป็นสายเอนเตอร์เทน ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถพกพาไปไหนต่อไหนก็ได้   ช่วยให้ลูกไม่วิ่งซน  อีกทั้งยังช่วยทำให้ลูกได้กินข้าวเยอะขึ้นอีกด้วย! แต่หารู้ไม่ว่า พี่เลี้ยงคนนี้นี่ล่ะ ที่ดูเหมือนจะใจดี กลับกลายเป็นพี่เลี้ยงเลือดเย็น ที่จะมาทำร้ายลูกน้อยของเราโดยที่ไม่รู้ตัว ดังที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่า มีหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ที่ออกมาช่วยกันรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่พยายามหยุดเลี้ยงลูกด้วยมือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ที่ดูแล้วน่าห่วงเป็นที่สุด ด้วยวัยของพวกเขาที่กำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้และการพัฒนา อาจส่งผลกระทบให้ลูกต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น โรคส่วนตัวสูง มีปัญหาในการเข้าสังคม ไม่พูดจากับใคร  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่สำคัญส่งผลร้ายแรงจนทำให้เด็กกลายเป็นโรคสมาธิสั้น! จากปัญหานี้เอง ทำให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ต้องออกมาเตือนคุณพ่อคุณแม่ทุกคน ให้หยุดหยิบยื่นและฝากลูกไว้กับสิ่งเหล่านี้เสียที!! อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยเด็กไทยป่วย “ไฮเปอร์” Read More …

ไม่ใช่เฉพาะเด็ก เพราะผู้ใหญ่ก็เป็น LD ได้!!! เช็คด่วน! 16 อาการของผู้ใหญ่แอลดี สมาธิสั้นและวิธีการรักษา!!!

สมาธิสั้นในผู้ใหญ่  หากคุณสงสัยว่าอาจเป็นโรคสมาธิสั้น คุณอาจสำรวจตนเองในเบื้องต้นว่า มีลักษณะอาการต่อไปนี้หรือไม่ 1. เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมในวัยเด็กแล้ว ปรากฎว่ามีประวัติบ่งชี้ถึงอาการสมาธิสั้น เช่น ตอนเล็กๆ ซุกซนมาก อยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่าย ไม่ตั้งใจเรียน และเรียนหนังสือไม่ดี 2. ใจร้อน โผงผาง 3. โกรธง่ายหายเร็ว อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 4. ขาดความยับยั้งชั่งใจ หุนหันพลันแล่น ไม่คิดอะไรให้รอบคอบ 5. ทนกับความเครียดหรือสิ่งที่ทำให้คับข้องใจได้น้อย 6. วอกแวกง่าย ไม่มีสมาธิทำงาน 7. รอคอยอะไรนานๆ ไม่ค่อยได้ 8. นั่งอยู่นิ่งๆ ไม่ได้นาน ชอบเขย่าขา หรือลุกเดินไปมา 9. ชอบทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน แต่มักจะทำไม่สำเร็จเลยสักอย่าง 10. ไม่รู้จักแบ่งเวลา ขาดความสามารถในการบริหารเวลาที่ดี 11. ชอบผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ 12. ไม่มีระเบียบ สภาพแวดล้อมทั้งโต๊ะทำงานและน้องนอน หรือบ้านรกรุงรัง 13. เบื่อง่าย ต้องการสิ่งเร้าใหม่ๆ Read More …

ลูกเป็นเด็ก LD รักษาด่วน!!!รักษาได้(โรคบกพร่องทางการเรียนรู้)

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า  ในวัยเด็กปัญหาสุขภาพจิตที่น่าห่วงอย่างยิ่ง นอกเหนือจาก โรคออทิสติก ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  ปีละไม่น้อยกว่า 200 -300 คน คือ ปัญหาสมาธิสั้น และอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ หรือโรคแอลดี (Learning Disabilities) ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กัน ปัจจุบันพบประมาณ 10 คน จาก 100 คน และอาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน  เบื้องต้นน่าจะเกิดจาก 1. การทำงานของสมองบางตำแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษา 2. กรรมพันธุ์ มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมีปัญหาเดียวกัน 3. ความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนี้ เด็ก LD มักมีปัญหาทางจิตเวชอื่น Read More …

15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร!!!

การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็กจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้ หลักการทั่วไป 1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของเด็กเล็ก น้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้ 2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้ 3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญเด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายาม มากขึ้น 4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพราะเด็ก LD  เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี  แต่จะเรียนรู้ได้ เมื่อเรียนกับเพื่อน 5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน เด็ก  LD  ส่วนใหญ่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย  ห้องเรียนจึง ควรมีความเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด 6.มองหาจุดเด่นของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือเป็นคนเก่งในจุดที่เด็กมีศักยภาพ 7.สอนโดยการเน้นย้ำซ้ำทวน เด็ก  Read More …