อึ้งหนักมาก!!!ฝากคุณครูช่วยดูแล “เด็กไทยรังแกกันเองติดอันดับ 2 ของโลก”

“กรมสุขภาพจิต” เผยเด็กไทยรังแกกันเองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น อึ้ง!! ติดอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ชี้เด็กพิการ-เพศทางเลือกเสี่ยงถูกรังแกมากสุด นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ที่น่าห่วงคือเข้าถึงสื่อโซเซียลมีเดียง่าย พ่อแม่และครูมีเวลาให้ เด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากเกม สื่อต่างๆ ไปใช้กับเพื่อน มีเด็กจำนวนถูกรังแก ล้อเลียน ทำให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้น และยังพบปัญหาใหม่มีการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งการใช้ข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอบนโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด พบมีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 600,000 คน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก มีสัดส่วนนักเรียนถูกเพื่อนรังแกสูงถึงร้อยละ 40 รองจากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ในปี Read More …

สธ.เผยตัวเลขเด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 1 ล้านคน กุมารแพทย์เตือนเลี้ยงลูกฝืนธรรมชาติเป็นต้นเหตุ

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เด็กที่ป่วยโรคสมาธิสั้นสาเหตุหลักในปัจจุบันเกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการที่แย่ลง โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนได้ หรือการเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่างๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างเหมาะสมกับวัย “อาการสมาธิสั้นจะมีในเด็กทุกคนอยู่แล้ว เพราะในสมองจะมีสารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งเด็กบางคนที่มีอาการสมาธิสั้นอาจมีสารดังกล่าวที่พร่องจากเด็กทั่วไป ซึ่งหากผู้ปกครองเลี้ยงดูอย่างผิดๆ และฝืนธรรมชาติของเด็กก็จะทำให้อาการแย่ลง” นพ.สุริยเดว กล่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นกว่า 50% หรือราว 5 แสนคน จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับคนอื่น และเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วย ทั้งนี้ โรคสมาธิสั้นในเด็กเกิดจากภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้เด็กเกิดความผิดปกติที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1.มีช่วงสมาธิสั้นกว่าปกติ มีความสนใจต่ำ 2.ซุกซนผิดปกติ และ Read More …

เรียนอ่อน/ตัวเตี้ย/มีลูกเร็ว! ปัญหาใหญ่ของเด็กไทยในยุค 4.0

ดังที่เราทราบกันดีแล้วว่า “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ Human Resource นั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศ ประเทศไหนมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีความฉลาดเฉลียว มีความรอบรู้ มีความชำนาญ มีความขยันขันแข็ง และมีนิสัยที่ดี อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม ฯลฯ รับรองชาตินั้นไม่มีวันล้าหลังแน่นอน ถึงแม้ประเทศที่ว่านั้นจะขาดแคลนทรัพยากรอื่นๆ เช่น พื้นที่ไม่พอปลูกอาหาร น้ำไม่พอดื่ม ไม่มีน้ำมัน ไม่มีพลังงาน ฯลฯ แต่การที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดังกล่าว ประเทศที่ว่านั้นก็จะอาศัยปัญญาและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของเขาช่วยกันหาเงิน หารายได้เข้าประเทศในด้านต่างๆ จนสามารถจะซื้อสิ่งที่ขาดแคลน เข้ามาชดเชยได้อย่างสบายๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือประเทศสิงคโปร์ที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย มีแต่ทรัพยากรมนุษย์ แต่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นชาติชั้นนำ มีรายได้สูง มีระดับการพัฒนาสูงติดอันดับโลกอยู่ในขณะนี้ ความจริงข้อนี้ไม่ใช่ความลับอะไรของโลก เพราะไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนต่างก็รับรู้รับทราบทั้งสิ้น ตำราเศรษฐศาสตร์ทุกเล่มก็เขียนเอาไว้ ตั้งแต่ ค.ศ.1960 หรือ พ.ศ.2500 Read More …

ผลสำรวจ “เด็กไทย” ภาระมาก-ใช้ความรู้ในห้องเรียนได้น้อย

องค์กรด้านเด็ก เผยผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนมีต่อประเทศไทยปีที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนสะท้อนว่าตัวเองมีภาระมาก แต่ใช้ประโยชน์จากความรู้ในห้องเรียนได้น้อย ขณะที่คะแนนประเมินผู้ใหญ่สอบตกเกือบทุกด้าน วันนี้ (12 ม.ค.2561) องค์กรนิวกราวด์ เปิดเผยแบบสำรวจออนไลน์ “ความคิดเห็นที่เยาวชนไทยมีต่อประเทศไทย บาย 2017” ที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 3-31 ธ.ค.2560 โดยพบว่า การบ้านที่ต้องทำหลายวิชา หรือการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ไม่ได้คิด หรือสมัครใจทำเอง เป็นตัวอย่างความเห็นต่อภาระที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เยาวชนสูง เป็นอันดับ 1 ซึ่งสะท้อนว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,000 คน เห็นว่าตัวเองมีภาระมาก แต่กลับใช้ประโยชน์จากความรู้ในห้องเรียนได้น้อย และเป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุดเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ ส่วนมุมมองเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่ เช่น เปิดโอกาสรับฟัง หรือให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เชื่อว่าผู้ใหญ่ในสังคมจะทำให้มีชีวิตดี การจับผิด ขอโทษหรือแสดงความรู้สึกผิดต่อเยาวชน คะแนนอยู่ในระดับสอบตกทุกด้าน สำหรับคำถามปลายเปิดในประเด็นของขวัญที่เยาวชนอยากได้จากผู้ใหญ่ พบว่าอันดับ Read More …