ทำไมเด็กนักเรียนสมัยนี้ ไม่กลัวครู !!! ควรแก้ที่ผู้ใหญ่มิใช่เด็ก (อยากให้คุณครูและผู้ปกครองได้อ่าน!)

ภาพจากพันทิป เชื่อแน่ว่าคุณครูหลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้ วันนี้แอดมินจะได้ค้นหาข้อมูลหาสาเหตุว่าทำไม เด็กๆทุกวันนี้ไม่ค่อยกลัวครูสักเท่าไหร่นัก จากการค้นหาข้อมูลก็ได้พบกับผู้ที่ได้ให้คำตอบเป็นข้อข้อดังนี้ 1.จะกลัวทำไมครับ…? ครูไม่ได้มีไว้ให้กลัว ครูคือคนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เป็นคนเก่ง และอบรมให้เป็นคนดี ครูบางคนมีความรู้น้อย แต่ก็ยังพยายามสอนอย่างตั้งใจ ครูบางคนมีความรู้มาก และถ่ายทอดสอนนักเรียนไม่งกวิชา ครูบางคนมีความรู้น้อย แต่ทำตัวเองเสมือนมีความรู้มากและเอาแต่สั่งงานไร้สาระ ครูบางคนมีความรู้มาก แต่หวงวิชาและเก็บไปสอนเฉพาะถ้าเรียนพิเศษด้วย ครูบางคนเอาแต่สอนวิชาการ ไม่อบรมให้เป็นคนดี ครูบางคนทั้งสอนและพยายามอบรมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม ครูก็มีหลายแบบ เหมือนๆ กับนักเรียน มีทั้งที่มาสอนตามหน้าที่ และที่มีจิตวิญญาณของครูจริงๆ ครูคนที่น่าเคารพ จึงควรจะเคารพ ครูอาจจะดุ ก็มีเหตุผลกันไป แต่นักเรียนไม่ได้มีหน้าที่ ที่จะต้อง”กลัว” ครู แต่ประการใด 2.เด็กสมัยนี้มีความคิดที่อิสระมากขึ้น ออกนอกกรอบกันมากขึ้น  ครูเองถ้าไปตีกรอบเด็ก เด็กก็จะทำลายมัน เพราะบางคนอยากเป็นตัวของตัวเอง บางทีถ้าครูไร้เหตุผล เด็กก็ไม่ทนนะครับ Read More …