14 วิธีสังเกต ลูกเสี่ยงเป็นออทิสติก!(แชร์เพื่อบอกต่อจะได้หาวิธีรักษา)

ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรม การที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อลูกมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็กปกติจะมีการโต้ตอบกับพ่อแม่ จะยิ้ม หัวเราะ จดจำหน้าพ่อแม่ได้ และมีการตอบสนอง ส่วนเด็กที่เป็นออทิสติก จะแสดงอาการเฉยๆ เมื่อเห็นสิ่งรอบข้าง และมีการกระทำที่ซ้ำๆ ซากๆ เช่น ขยับมือแบบเดิมๆ หรือเพ่งมองอะไรซ้ำๆ หากพบพฤติกรรมเช่น 14 ข้อด้านล่างนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรรีบเข้าพบและปรึกษาแพทย์ทันที คุณพ่อคุณแม่ลองเช็คพฤติกรรมของลูกๆด้วย 14 วิธีสังเกต ลูกเสี่ยงเป็นออทิสติก ดังนี 1. อายุ 2 Read More …

12 พฤติกรรมของพ่อแม่รังแกลูก! แชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีดีสำหรับครอบครัว

ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยการยอมรับ            เขาจะเป็นคนที่พอใจในตนเอง ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยการให้กำลังใจ       เขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความยุติธรรม        เขาจะเป็นคนมีใจเป็นธรรม ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความเป็นมิตร        เขาจะมีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความรักและความอบอุ่น        เขาจะเป็นคนมีศรัทธาในชีวิต ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยคำตำหนิติเตียน       เขาจะเป็นคนล้มเหลว ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความเย้ยหยัน         เขาจะเป็นคนขลาดอาย ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความละอาย            เขาจะเป็นคนขี้ระแวง ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความมานะ                  เขาจะเป็นคนอดทน ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความชื่นชม  เขาจะเป็นคนซาบซึ้งในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ที่มา : คู่มือการเลี้ยงลูกของคุณหมอชนิกา ตู้จินดา 1.ใครเลี้ยงคนนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อลูกมากที่สุด 2.ชอบใช้เงินแก้ปัญหา 3.ดุเด็กว่าโง่เด็กน้อยย่อมขาดกำลังใจ 4.ให้เขาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองเสียบ้าง 5.อย่าทะเลาะกันให้เด็กเห็น 6.ชอบเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น 7.ทางสายกลางดีที่สุด 8.อย่าปล่อยให้เค้ารู้สึกเดียวดาย 9.ให้อะไรลูกโดยที่ไม่มีข้อแลกเปลี่ยน 10.ให้ความรู้เรื่องการเงินเสียบ้าง 11.สอนเรื่องมารยาทเสียบ้างเด็กจะได้ดูน่ารัก 12.อย่าปล่อยเฉยจนเด็กไม่รู้ถูกหรือผิด ที่มา ครูแร็คนักจิตวิเคราะห์

หมอชี้’เด็ก’มีปัญหาเรียน 20-30% ปัจจัยครอบครัว-โรงเรียนล่มสลาย!

พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญหาการเรียน ของโรงพยาบาล(ร.พ.)สมิติเวช กล่าวถึงปัญหาการเรียนของเด็กไทยว่า ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาในการเรียนมากถึง 20 -30% โดยมีสาเหตุ 3 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยจากตัวของเด็กเอง เช่น สมาธิสั้น พบประมาณ 8% หรือ เป็นโรคแอลดี คือ เด็กจะฉลาดแต่จะไม่มีความสามารถในเรื่องของการอ่านเขียน แต่ถ้ามีการพูดให้ฟังก็สามารถจดจำและเข้าใจได้ดี พบประมาณ 6% ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของอารมณ์และความขี้เกียจของเด็ก 2.ปัจจัยจากผู้ปกครองที่เลี้ยงผิดวิธี เด็กเติบโตแต่ด้านร่างกาย จิตใจยังไม่มีวุฒิภาวะ ควรสอนให้เด็กมีวินัยการเรียนเพื่อดำรงชีวิต 3.โรงเรียนและระบบการศึกษาที่สอนให้ท่องจำทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ส่วนต่างประเทศเน้นทักษะการดำเนินชีวิตเช่น วิชาดนตรี วิชาพละ ฯลฯ เท่ากับวิชาการ “ปัจจัยจากผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวหรือโรงเรียนทำให้เด็กมีปัญหาที่ลดลงได้นอกจากปัญหาตัวเด็ก การเลี้ยงดูแบบไทยผู้ปกครองมองว่าเป็นเด็กตลอด เด็กโตแต่ใจไม่โตจึงเกิดปัญหาฆ่ากันตายเพราะความหึงหวง ส่วนระบบการศึกษาของไทยนักเรียนมากเกินกว่าที่ครูผู้สอนจะดูแลได้และส่วนใหญ่ก็จะเน้นถึงแต่เรื่องเนื้อหาวิชาการ โดยเอาคะแนนเป็นตัววัด Read More …

5 กิจกรรมที่สำคัญ ประจำวันของเด็กอนุบาล!

การเล่น..เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กวัยอนุบาลค่ะ ดังนั้นกิจกรรมประจำวันของเด็กๆวัยนี้จำต้องผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เรามาลองสังเกตแนวทางของโรงเรียนอนุบาลที่ลูกเราอยู่ดีกว่า ว่ามีสิ่งเหล่านี้เครอบคลุมกิจกรรมในโรงเรียนบ้างหรือเปล่า การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ : การใช้อวัยวะต่างๆโดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม หรือเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก : ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ของมือกับตา เช่น เล่นเครื่องเล่นที่ต้องสัมผัส แต่งกายเอง หยิบจับช้อมส้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร หรือพู่กัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ : ให้เด็กได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ เล่นทราย หรือเล่นบล๊อก ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจ : มีมุมต่างๆให้เด็กเลือกเล่น หรือทำกิจกรรมได้อย่างเสรี มีการเรียนทั้งภายนอกและภายในอาคาร ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในชีวิตประจำวัน : มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีให้เด็ก เช่น Read More …

7 สาเหตุที่ทำให้เด็กสมาธิสั้น!

1.  ขาดความสนใจในสิ่งที่กำลังทำ 2.  หมกมุ่นในเรื่องอื่น ๆ มากเกินไป เช่น เล่นเกม ดูการ์ตูน ฯลฯ 3.  สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน 4.  มีความวิตกกังวลและความเครียดรบกวนจนละเลยที่จะรับรู้ หรือสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 5.  ภาวะความบกพร่องของร่างกาย และความเจ็บป่วยบางโรค เช่น โรคสมาธิสั้น ฯลฯ 6.  ภาวะความไม่พร้อมอื่น ๆ เช่น ความหิว ความอ่อนเพลีย การขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 7.  สิ่งแวดล้อมไม่สงบ มีสิ่งเร้ามากเกินไป หรือมีเสียงดังรบกวนสมาธิ เคล็ดลับสำคัญ วิธี สร้างสรรค์สมาธิให้ลูก 1.  มอบความรัก :  ความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นต่าง ๆ Read More …