“สมคิด”เยี่ยม ศธ.ปลื้มเดินหน้าทำ Bigdata ชี้ผู้บริหารต้องเข้มแข็งเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่เอาใจรัฐมนตรี

23 พ.ค. 62 -นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เดินทางมาสักการะพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำ ศธ. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ตอนหนึ่งว่า ศธ.ถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นหน่วยงานที่สร้างอนาคตของประเทศ ถ้าเราสร้างไม่ดี อนาคตของประเทศก็จะลำบาก เนื่องจากประเทศจะเดินหน้าไปได้เพราะคน ถ้าคนดี ประเทศก็ดี ประเทศไทยจะมีอนาคตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการผลิตเด็กสำหรับอนาคต ซึ่งตนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับผู้บริหารของ ศธ. และได้พูดถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้า ว่า เราต้องการบุคลากรประเภทไหน และได้ย้ำให้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรว่า  เราไม่ได้เพียงต้องการสร้างทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ แต่เราต้องการสร้างบุคลิก ค่านิยม ที่ถูกต้องให้แก่เด็กในอนาคตข้างหน้า สังคมจึงจะอยู่ได้เด็กมีภูมิต้านทานในการดำรงชีวิต และหากพบว่ามีปัญหาสังคมเยอะเราจะไปโทษที่คนอย่างเดียวไม่ได้ คงต้องโทษที่ระบบการศึกษา Read More …