ชีวิต…คือ”การเรียนรู้”

จากคำนิยามของชีวิตที่หลายๆคนต่างพูดพร้อมกันว่า “ ชีวิต คือการเรียนรู้ ” นั้นมันเป็นสิ่งที่ตีความหมายได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งนัก ที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้…ในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดจากท้องมารดา จนกระทั่งสิ้นสุดลมหายใจ แต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์ได้เช่นไร หากมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้หลายๆคนจะเข้าใจและเห็นภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่นั่งบนเก้าอี้ภายในห้องทสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วมีอาจารย์นั่งบรรยายถึงเนื้อหาต่างๆอยู่หน้าห้อง  ซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง  ทั้งเด็ก ,วัยรุ่น, ผู้ใหญ่ แม้กระทั่งวัยชราก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้น หมายถึง การทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้   มันไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดการเรียนรู้เรื่องใด และที่ใด มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมได้ แต่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีหลายๆคนมาอยู่รวมกันแล้วความหลากหลายหรือความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องที่แตกต่างจึงเป็นหน้าที่ของคนสังคมนั้นๆที่ต่างต้องศึกษากันและกันในเรื่องของความแตกต่างที่มีอยู่ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “แตกต่าง…แต่ไม่แตกแยก ” เมื่อคนเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับเราและคนรอบข้างแล้วจะทำให้เราเป็นคนเท่าทันหรือเป็นคนทันเหตุการณ์การกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เมื่อมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ปัญหาอย่างคนมีความรู้และด้วยวิธีที่ถูกต้อง เราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความรู้เนื่องมาจากการเรียนรู้นั้นทำให้เราสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิต ดังนั้น ในถานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสุข ความสำเร็จในชีวิต เราจึงควรที่จะกอบโกยหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆ แล้วในที่สุด เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ!! ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/yah/2009/09/17/entry-1

5 แนวคิดการทำให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้ Making child want to learn.

การทำให้เด็กอยากเรียนรู้ Making child want to learn. 1.ครูต้องสร้างแรงจูงใจ Generate motivation โดยการส่งเสริมให้แข่งขันกับตัวเอง “เอาชนะความเบื่อหน่ายและเกียจคร้าน Overcome boredom and idlenessในสิ่งที่จะเรียน” เพื่อสร้างพื้นฐานของความรู้ หลังจากนั้นก็ติดตามดูว่า ในแต่ละครั้งพวกเขามีความก้าวหน้าระดับใดแล้ว ในการเรียนแต่ละครั้ง..สิ่งนี้ทำให้คุณครูต้องทำการประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic Assessment ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ประเมินทั้งตัวครูเอง และนักเรียน ซึ่งการประเมินผลแบบนี้ทำได้ง่ายๆหลายวิธี เช่น การสังเกต Observation หรือคำถามต่างๆ >>>แรงจูงใจที่ยั่งยืนต้องเกิดจากภายใน เราต้องการสร้างแรงจูงใจภายใน หรือ Intrinsic motivation แรงจูงใจชนิดนี้ จะเป็นพื้นฐานอันดีของการสร้าง ทัศนคติ Attitude และวิถีชีวิต Lifestyles Read More …

เผยกรวยแห่งการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มความจำได้ถึง 90%!

อ่านหนังสือก่อนสอบมาก็นาน ฟังอาจารย์สอนในห้องก็ไม่เคยหลับ แถมขยับปากกาจดทุกบรรทัดจนเมื่อยมือ แต่ทำไมพอหันไปเห็นคะแนนสอบของเพื่อนบางคนที่ดูแล้วตั้งใจไม่เท่าเราแต่กลับทำคะแนนได้ดีกว่าเราเสมอ … แท้จริงแล้วก็เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขามีทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นเอง สงสัยกันละสิว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คืออะไร … จริงๆแล้วก็คือทักษะการเรียนรู้แบบเชิงรุก อาศัยการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติจริงมาเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือตำราเรียนมากเกินไปและเป็นระดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก จากรูปดังกล่าว ซึ่งถูกอธิบายด้วยผลวิจัยและตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review (2554) เกี่ยวกับประเภทและลำดับขั้นของความสามารถในการจดจำจากการเรียนรู้โดยวิธีที่แตกต่างกัน  ฝั่งซ้ายคือ รูปแบบการเรียนเชิงรับ ซึ่งปลูกฝังให้น้องๆ รอความรู้จากครู – อาจารย์ ผ่านวิธีการจดบันทึก อ่าน ท่องจำ ดูวีดีทัศน์ ดูภาพประกอบ ดูสไลด์การสอน หรือ การดูตัวอย่างจากอาจารย์ เป็นต้น ขณะที่ฝั่งขวาคือการเรียนรู้เชิงรุก หรือการเรียนอย่างมีส่วนร่วมซคางช่วยสร้างการจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน โต้ตอบในห้องเรียน ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว Read More …

3 วิธีง่ายๆสอนลูกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ให้รู้จักคิด?

1.ฝึกตั้งคำถาม ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ อาจจะนึกถึง คนแก่ๆใส่แว่น ทำงานอยู่ในห้องวิจัย เป็นคนที่ฉลาด และมีความพิเศษ แต่ความจริงแล้ว….นักวิทยาศาสตร์ก็คนธรรมดาเหมือนเรานี่ล่ะ เพียงแต่ มีความอยากรู้อยากเห็น. ช่างสงสัย และตั้งคำถามกับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น ถ้าอยากให้ลูกเก่งวิทย์. ต้องฝึกให้ลูกตั้งคำถามบ่อยๆ เช่น ทำไมโลกถึงหมุนรอบดวงอาทิตย์? ทำไมเครื่องบินถึงลอยได้? ทำไมใบไม้ถึงสั่น? ” การตั้งคำถาม สำคัญกว่าการหาคำตอบ ” 2.เรียนรู้แบบ 2 ทาง การเรียนแบบเก่า จะเรียนรู้แค่ ทางเดียวคือ ครูสอน และให้นักเรียนฟังและจด แต่ปฎิบัติน้อยมาก การเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดี ควรเรียนรู้แบบ 2ทาง คือทั้งครู และนักเรียน มีส่วนร่วมกันหมด มีการทำการทดลอง ได้ปฏิบัติจริงๆ จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ Read More …