การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 1 การบวกเลขฐาน 2 (1101) 2 + (1011) 2 = (……..)2 วิธีทำ1101 +        1011 ตอบ(11000) 2 อธิบาย 1. 1+1  = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 ทดไป 1 2. 0+1+1( ตัวทด ) = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 ทดไป 1 3. 1+0+1( ตัวทด ) = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 Read More …