ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ที่ ศธ 04009/ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เลื่อนเงินเดือนระบบใหม่6% ฝันที่ไปไม่ถึง..ข้าราชการไทย

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี สำหรับข้าราชการไทยเงินเดือนถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว การขึ้นเงินเดือนข้าราชการดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเสมอ ดังจะเห็นได้จากทุกครั้งที่รัฐบาลประกาศนโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ราคาของสินค้าในท้องตลาดจะต้องมีการขยับขึ้นทุกครั้งไป การเปลี่ยนระบบโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการไทยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้มีการยกเลิกระบบบัญชีเงินเดือนมาเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ (ขึ้นได้ไม่เกินรอบละ 6%) เป็นการมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารเงินที่ได้รับจัดสรร (3%) ของตนเอง ซึ่งวิธีการเลื่อนเงินเดือนแบบนี้ เริ่มมีการใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2554 (การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบนี้ไปแล้ว 3 รอบ ผลการประเมินเป็นที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง ก่อให้เกิดเป็นคำถามคาใจกับพวกเราหลายๆ ประเด็น เช่น ตกลงว่าการใช้ระบบการขึ้นเงินเดือนแบบใหม่ดีกว่าแบบเดิมหรือไม่? ในวันนี้ผมจะยังไม่ตอบว่าระบบใหม่ดีกว่าระบบเก่าหรือไม่ แต่อยากขอให้ท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ท่านได้รับจากการเลื่อนเงินเดือนทั้งสามรอบที่ผ่านมากับบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเก่าดู ท่านทั้งหลายก็จะได้คำตอบสำหรับตัวท่านเองในประเด็นนี้ แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านคือ Read More …

มาแล้ว! 13 ตัวชี้วัด ต้องทำแฟ้ม 13 แฟ้ม 3 ด้าน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

28 ก.พ. 62 “กคศ. และ สพฐ.”ประกาศการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ต้องทำแฟ้ม 13 แฟ้ม (เพื่อประเมินตนเอง) ครูแค่สอนก็เหนื่อยละ ต้องมาทำแฟ้มเพื่อ 6% **ครูเหนื่อยกันทั้งประเทศครับแบบนี้ แข่งขันกันเพื่อเอาเงินเดือนของตนเอง (เน้นนามธรรม ไม่เน้นรูปธรรม) ที่สำคัญคือไม่มีทางได้ 6% ทุกคน แต่เอกสารต้องส่งเท่ากัน    11 12 ที่มา Aj-Tum Lp    

ครูผลงานดี!มีเฮ…ครม.ไฟเขียว ศธ.ยกร่างกฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนครูใหม่

เลื่อนเงินเดือนขรก.ครู ฉบับใหม่ ให้ได้ขึ้นตามผลงาน -ไม่ขึ้นให้คนที่มีคดีอาญา-ถูกสอบวินัยร้ายแรง เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าวว่า สาระของร่างดังกล่าวเพื่อเป็นการกำหนดให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 , กำหนดวงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กำหนดให้ส่วนราชการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 Read More …