ครูอุดรแต่งชุดดำร้องเรียน!! การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ต่ำสุด 2.2 สูงสุด 4.0

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 6 คน นำโดย นายศราวุธ ไหลหาโคตร และ น.ส.สุพักตร์ษา มุกดาม่วง ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่ง อาทิ คลิปเสียง และเอกสารบันทึกชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม เรื่อง ความไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รับเรื่อง ข้อความร้องเรียนบางตอนระบุว่า การประเมินครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างน้อย 2 Read More …

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ที่ ศธ 04009/ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เลื่อนเงินเดือนระบบใหม่6% ฝันที่ไปไม่ถึง..ข้าราชการไทย

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี สำหรับข้าราชการไทยเงินเดือนถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว การขึ้นเงินเดือนข้าราชการดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเสมอ ดังจะเห็นได้จากทุกครั้งที่รัฐบาลประกาศนโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ราคาของสินค้าในท้องตลาดจะต้องมีการขยับขึ้นทุกครั้งไป การเปลี่ยนระบบโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการไทยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้มีการยกเลิกระบบบัญชีเงินเดือนมาเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ (ขึ้นได้ไม่เกินรอบละ 6%) เป็นการมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารเงินที่ได้รับจัดสรร (3%) ของตนเอง ซึ่งวิธีการเลื่อนเงินเดือนแบบนี้ เริ่มมีการใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2554 (การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบนี้ไปแล้ว 3 รอบ ผลการประเมินเป็นที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง ก่อให้เกิดเป็นคำถามคาใจกับพวกเราหลายๆ ประเด็น เช่น ตกลงว่าการใช้ระบบการขึ้นเงินเดือนแบบใหม่ดีกว่าแบบเดิมหรือไม่? ในวันนี้ผมจะยังไม่ตอบว่าระบบใหม่ดีกว่าระบบเก่าหรือไม่ แต่อยากขอให้ท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ท่านได้รับจากการเลื่อนเงินเดือนทั้งสามรอบที่ผ่านมากับบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเก่าดู ท่านทั้งหลายก็จะได้คำตอบสำหรับตัวท่านเองในประเด็นนี้ แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านคือ Read More …

มาแล้ว! 13 ตัวชี้วัด ต้องทำแฟ้ม 13 แฟ้ม 3 ด้าน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

28 ก.พ. 62 “กคศ. และ สพฐ.”ประกาศการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ต้องทำแฟ้ม 13 แฟ้ม (เพื่อประเมินตนเอง) ครูแค่สอนก็เหนื่อยละ ต้องมาทำแฟ้มเพื่อ 6% **ครูเหนื่อยกันทั้งประเทศครับแบบนี้ แข่งขันกันเพื่อเอาเงินเดือนของตนเอง (เน้นนามธรรม ไม่เน้นรูปธรรม) ที่สำคัญคือไม่มีทางได้ 6% ทุกคน แต่เอกสารต้องส่งเท่ากัน    11 12 ที่มา Aj-Tum Lp