ภาษาไทยทั้ง 4 ภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน เขาพูดยังไงกันบ้าง? นี่ความรู้ชัดๆ

 หมวดผัก ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน 1.  กระเทียม                                        หัวเทียม                               หอมขาว , หอมเตียม                       กระเทียม 2.  หัวหอม                                           หัวหอม                                หอมแดง                                        ผักบัว 3.  ตำลึง                                             ตำลึง                                   ผักแคบ                                         ตำลิง 4.  สะหระแหน่                                      แส้แหน                                หอมด่วน                                       กินเทียน 5.  มะเขือยาว                                       ลูกเขือยาว                            มะเขือม้า                                  บักเขือยาว 6.  มะเขือเปราะ                                    ลูกเขือเปราะ                          มะเขือผ่อย                                   บักเขือผ่อย 7.  บวบงู                                              บวบงู                                    บะนอยงู                                      โงเง้ว 8.  พริกสด                                            ดีปลี                                     พริกหนุ่ม                                      พริกดิบ 9.  พริกขี้หนู                                          พริก                                      พริกแด้                                        พริกขี้หนู 10  ใบเตย                                              ใบเตย                                   หวานข้าวใหม่                              ใบเตย 11.  บัวบก                                              ผักแว่น                                  ผักหนอก                                     บัวบก 12.  ผักกระเฉด                                       ผักฉีด                                   ผักหนองน้ำ                                  ผักกะเฉดน้ำ 13.  ตะไคร้                                             ไคร                                      จั๊กไค                                           หัวกิงไค 14.  ชะอม                                               ยอดอม                                  ผักหละ                                        ผักขา 15.  เห็ดโคน                                           เห็ดจูน                                  เห็ดคน                                        เห็ดปลวก Read More …