“ณัฏฐพล”เดินหน้าเจรจาคลัง เปิดทางเอกชนลงทุนการศึกษาได้ลดหย่อนภาษี 200%

20 พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมีตนเป็นประธาน และที่ประชุมยังมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ นี้ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากขึ้น เพราะ ศธ.มั่นใจว่าโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นโครงการที่ดีทั้งยังมีการต่อยอดจากสิ่งเคยมีการดำเนินการไปแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนการลดหย่อนภาษีจากการลงทุน ด้านการศึกษา จำนวน 200% ให้กับภาคเอกชน  อ่านต่อได้ที่ https://www.thaipost.net/main/detail/50733?fbclid=IwAR3LKYXQ2MstcabrnbITe1rASmPE5fuLfOsvK0ZW0KwV_L8Qoq3lFkr63fs

วิกฤติโรงเรียนเอกชนเด็กน้อย-เลย์ออฟครู

วิกฤติโรงเรียนเอกชนเด็กน้อย-เลย์ออฟครู วิกฤติรร.เอกชนเด็กน้อยเลย์ออฟครู ยังหวังทางรอดรัฐอุดหนุนรายหัว100% ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐ ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทำให้สถานศึกษาของรัฐ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายหน่วยงาน ต้องขยายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560และขยายจำนวนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเรื่องนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 แล้ว คือจำนวนนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนลดลง เพราะเด็กย้ายไปเรียนโรงเรียนรัฐเนื่องจากเป็นการเรียนฟรี ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าโรงเรียนของรัฐจะขยายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก อย่างเต็มพื้นที่ และเด็กโรงเรียนเอกชน จะลดลงมากขึ้น โดยประเมินว่ารวมกันทุกชั้นอาจลดลง Read More …

โรงเรียนเอกชน(บางแห่ง) ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวด ใช้งานหนัก เงินเดือนน้อย ไม่มีสิทธิ์ลา รู้ว่าแอบไปสอบราชการ ไล่ออกทันที !!!

บทความจาก พันทิป ผมเคยทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2554 จำได้ว่าตอนนั้นไปเป็นครูสอนอังกฤษ นักเรียน ประถมและมัธยม ชีวิตความเป็นอยู่ของคำว่า “ครูเอกชน” แย่มากๆ ไม่มีความสะดวก จนเงิน เงินเดือนน้อย ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไง ผอ.ก็ไม่เคยสนใจ สั่งอย่างเดียว เหมือนไร้หัวใจ เงินเดือน — ที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้ ผมได้รับเงินเดือน 6,000 บาท บวกค่าสอนพิเศษนักเรียนตอนเย็นอีกได้เงินราวๆ 1,200 บาท ซึ่งไม่มีความแน่นอนอะไรว่าจะได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน เพราะเงินค่าสอนพิเศษไม่เคยได้เท่ากันเลยซักเดือน เพราะฉะนั้นเงินเดือน บวกเงินค่าสอนพิเศษน่าจะได้ราวๆ 7,300 บาทอันนี้ถึงว่าเยอะสุกแล้วนะ สวัสดิการ — ห้ามขาด ห้ามลา ถ้าขาด ลา ต้องหักเงินเดือนวันละ Read More …