คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th                             –  ระบบ KSP e – Service  <<คลิก               Read More …

(เปิดเทอมแล้ว!!!)มาโหลดเอกสารงาน(ธุรการประจำชั้นเรียน)เก็บไว้กันดีกว่า! รวมไว้ให้แล้วที่นี่!!!

แบบบันทึกเวลาเรียนครูประจำชั้น – ระดับประถมศึกษา ขนาดกระดาษ Legal (F4) นักเรียนสูงสุด 50 คน (มีคุณครูขอมา) เหมือนขนาด A4 ทุกประการครับ เพียงแต่เพิ่มจาก 40 คนต่อห้องเป็น 50 คนต่อห้องเท่านั้น กรณีว่าหนึ่งห้องมีนักเรียนเกิน 50 คน แนะนำใช้ขนาด A4 จำนวน 2 ไฟล์ครับ( 2 เล่ม) เล่มที่ 1 กรอกข้อมูลคนที่ 1-30 เล่มที่ 2 กรอกข้อมูลคนที่ 31-60 ประมาณนี้ …………………………………………………………… จริงๆผมออกแบบไว้ช่วยโรงเรียนประถมขนาดเล็ก นักเรียนสิบ-ยี่สิบคนต่อห้อง Read More …