สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูล ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูล ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ***ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง e-budget.jobobec.in.th (เปิดด้วย Google Chrome เท่านั้น) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ   ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน