ข้อคิดสำหรับคนเป็นลูก…อยากให้อ่านกันทุกคนก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป…

 เวลาไม่มีเงิน … คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่ แต่พอมีเงิน … คนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อน อยากได้รถ … คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่ แต่พอมีรถ … คนแรกที่จะไปรับคือแฟนและเพื่อน ร้านอาหารหรู ๆ บรรยากาศคลาสสิค..มีไว้สำหรับแฟน และเพื่อน อาหารบนโต๊ะที่บ้าน มีสำหรับพ่อและแม่ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า… มีไว้สำหรับแฟนและ เพื่อน ทีวี และสวนหน้าบ้าน … มีไว้สำหรับพ่อและแม่ พ่อและแม่ คิดบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนนอน…เพื่อความอยู่ รอด ลูกนอนคุยโทรศัพท์ เล่นอินเทอร์เน็ตก่อนนอน …เพื่อ ให้หลับฝันดี เวลาเรามีความสุข . มักจะมองหาแฟนและเพื่อน เวลาเรามีความทุกข์. คนที่กังวล Read More …

3 แนวคิดปรับเปลี่ยนในระดับโรงเรียน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ สู่การศึกษาไทย 4.0

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู “ระดมความคิด Brainstorming” ปรับเปลี่ยนความคิด Turning restructuring of ideas นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญหรือเป็นหัวใจสำคัญตามแนว Constructivism..เรียนรู้จากประสบการณ์ Experience Learning..ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child Centered ใช้ยุทธศาสตร์ Learning by Doing ตลอดจนถึงวิธีการ “วัดผลประเมินผล ตามความเป็นจริง Authentic Assessment ต่อไป*** การปรับเปลี่ยน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 1.ทำความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน Clarification and exchange of ideas ทำความเข้าใจในคณะครูให้กระจ่างที่สุดก่อน ถึงบทบาทการสอนที่เปลี่ยนไป “เป็น “ผู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ Creator of learning activities” และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน Read More …