เลี้ยงลูกให้สมดุลระหว่างเรียนกับเล่น ดร.กุลเดช สินธวณรงค์

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่สำคัญฉันใด การเลี้ยงลูกและส่งเสริมในสิ่งที่ลูกเป็นก็มีความสำคัญฉันนั้น ดร.กุลเดช สินธวณรงค์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท จาร์เค็น บริษัทชั้นนำด้านสถาปัตยกรรม มีวิธีเลี้ยงลูกชายทั้ง 3 คน ได้แก่ ได้แก่ ยูจิ-เด็กชายติณห์ มารุ-เด็กชายภาคิน โมริ-เด็กชายวิธวินท์ สินธวณรงค์ วัย 9 7 และ 5  ขวบได้น่าสนใจ โดย ดร.กุลเดช พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกโรงเรียนที่ตรงกับจริตของลูกชายแต่ละคน “วิธีการเลือกโรงเรียนให้ลูก ผมเลือกจากระบบการสอน วิชาที่ลูกต้องเรียน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนที่ลูกเรียนมีคาแรกเตอร์ลั้นลามาก มีโรงละครเป็นของตัวเอง ผมชอบดูลูกเล่นละคร โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านศิลปะบทประพันธ์ การอ่านหนังสือ ที่สำคัญคือ โรงเรียนให้พ่อแม่ต้องคลุกคลีกับลูกๆ ในการทำกิจกรรม เช่น ช่วยกันสอนการบ้านลูกผมคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกคือด้านวิชาการ Read More …