9 คำแนะนำ!!!โรงเรียนแบบนี้ ลูกอยู่แล้วปลอดภัย! ครูและผู้ปกครองอ่านด่วน!

เวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกนอกจากจะพิจารณาจากที่ตั้ง หลักสูตร และความพึงพอใจส่วนตัวแล้ว เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนก็ไม่ควรมองข้ามค่ะ ซึ่งพ่อแม่จะต้องดูอะไรบ้างนั้น หลักๆ ที่รักลูกเลือกมามี 9 ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระบบรักษาความปลอดภัย ต้องมีการจัดการที่ดี เช่น ระบบไฟในอาคาร ปลั๊กไฟควรจะมีที่ครอบ อยู่สูงพ้นจากมือเด็ก หรืออย่างน้อยก็ต้องสูงพ้นจากน้ำท่วม และในอาคารเรียนควรจะมีเครื่องมือดับเพลิงทุกชั้น พื้นของสถานที่และ อาคารเรียนควรจะเป็นระนาบเดียวกัน ไม่ควรต่างระดับมาก กล้องวงจรปิดในจุดลับตาคน มีเวรยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยสอดส่องคนแปลกหน้า เป็นต้น 2. บันได ควรจะ มีลูกกรงกั้นทั้งตรงทางขึ้นและทางลงบันได้ให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่มีประตูหรือ ลูกกรงกั้นหาก เด็กไปเล่นแถวบันไดอาจพลัดตกลงไปได้ 3. ห้องน้ำ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอ สะอาด สำหรับเด็กเล็กๆ หรือเด็กอนุบาล ขนาดของโถส้วมหรือสุขภัณฑ์ควรจะมีขนาดที่พอเหมาะกับเด็กเล็กๆ ให้เด็กใช้ได้อย่างไม่ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นชักโครก หรืออ่างล้างมือ นอกจากนี้สุขภัณฑ์จะต้องมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้องน้ำต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืด พื้นควรทำจากวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น Read More …