“ณัฏฐพล”เดินหน้าเจรจาคลัง เปิดทางเอกชนลงทุนการศึกษาได้ลดหย่อนภาษี 200%

20 พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมีตนเป็นประธาน และที่ประชุมยังมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ นี้ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากขึ้น เพราะ ศธ.มั่นใจว่าโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นโครงการที่ดีทั้งยังมีการต่อยอดจากสิ่งเคยมีการดำเนินการไปแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนการลดหย่อนภาษีจากการลงทุน ด้านการศึกษา จำนวน 200% ให้กับภาคเอกชน  อ่านต่อได้ที่ https://www.thaipost.net/main/detail/50733?fbclid=IwAR3LKYXQ2MstcabrnbITe1rASmPE5fuLfOsvK0ZW0KwV_L8Qoq3lFkr63fs

โรงเรียนเอกชนระส่ำหวั่นเด็กลดวูบ

โรงเรียนเอกชนหวั่นได้รับผลกระทบจากนโยบาย สพฐ.รับนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมทั้งหมด ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แก้ไขหลักเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โดยเฉพาะเรื่องการให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมเข้าเรียนทั้งหมด นั้น ตนเชื่อว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนเอกชนที่สอนสายสามัญศึกษา และ เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในโรงเรียนอาชีวศึกษาลดลง รวมถึงอาชีวศึกษาของรัฐก็น่าจะลดลงเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องรีบจัดประชุมทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการความชัดเจน เพราะนโยบายของ สพฐ.จะกระทบต่อทั้งสถานศึกษาภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)และโรงเรียนเอกชนแน่นอน Read More …

#ครูเอกชนงง “โรงเรียนบังคับถอนเงินมาบริจาค”

อยากขอความช่วยเหลือค่ะดิฉันเป็นครูเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะจากที่รัฐบาลได้จ่ายเงินเดือนให้เรา 14,550บาทเข้าบัญชีของเราจริงชื่อของเราจริงแต่ทางผู้บริหาร รร. ได้ ตั้งกฏมาว่า ทุกๆสิ้นเดือนหลังจากที่เงินเดือนออกให้ครูกดเงินเดือนมาคืน รร. เป็นเงินบริจาคเข้า รร.เพื่อการศึกษา เป็นการบังคับใจอย่างมากไม่ กดเงินไปคืนก็ไม่ได้ต้องจำทนซึ่งยอดแต่ล่ะคนที่ต้องกดไปคืนไม่เท่ากัน ส่วนตัวดิฉันต้องกดไปคืน 5,550บาท ถือว่าน้อยกว่าครูบ้างคนแล้วบางคนต้องกดไปคืนถึง 7,500 ก็มีนับเป็นความลำบากมากที่พูดไม่ได้ถ้าอยากอยู่ รร. นี่ แต่ตอนนี่ดิฉันได้ลาออกจาก รร แห่งนี้แล้ว ค่ะ และได้ปรึกษาคำแนะนำจากผู้รู้ว่าต้องทำยังไง ดิฉันก็ได้เขียนคำร้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขียนคำร้องไป3คนล้วนแล้วแต่ลาออกแล้ว เวลาผ่านไปประมาณเกือบ1เดือนเพื่อนที่ รร ได้โทรมาบอกว่ามีจดหมายจากกระทรวงศึกษาส่งมาให้ที่ รร. จ่าหน้าซองถึงผู้บริหาร พอหลังจากเย็นวันนั้นพอบริหาร รร ได้เรียกครูประชุม เกี่ยวกับเงินเดือนครู และให้ครูทุกคนยกมือพร้อมกับถ่ายรูปด้วยพร้อมกับร่างเอกสารขึ้นมาใหม่ให้เซ็นด้วยในเอกสารนั้นมีรายชื่อครูเก่าๆที่ลาออกไปแล้วด้วยค่ะรวมถึงตัวดิฉันด้วย ลายมือดิฉันเค้าคงลงชื่อปลอมลงไปพร้อมกับชื่อครูที่ลาออกไปแล้วด้วย เราร้องกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปเค้าจะชนะรึเปล่า อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ แหม่มโพธิ์ดำ