8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียนใหม่”จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ!

นิตยสารไทม์ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558 โดยอเล็กซานดร้า ซิฟเฟอร์ลีน คอลัมนิสต์ได้ประมวล“วิธีการปรับโฉมโรงเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความสุขมากขึ้น” โดยได้รวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และนโยบายของรัฐบาลกลางที่เป็นกรอบการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น เรียบเรียงโดย กนกวรรณ กลินณศักดิ์ นักวิชาการสื่อสาร สสค. นิตยสารไทม์ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558 โดยอเล็กซานดร้า ซิฟเฟอร์ลีน คอลัมนิสต์ได้ประมวล “วิธีการปรับโฉมโรงเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความสุขมากขึ้น” โดยได้รวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และนโยบายของรัฐบาลกลางที่เป็นกรอบการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงขอประมวลประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ 8วิธีการปรับโฉมโรงเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความสุขมากขึ้น” โดยอเล็กซานดร้า ซิฟเฟอร์ลีน คอลัมนิสต์ของนิตยสารไทม์ ได้รวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจจากโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกา และนโยบายของรัฐบาลกลางที่เป็นกรอบการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น “เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเด็กในอเมริกา อย่างน้อยก็ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่พวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีเวลาเล่นมีน้อย กองการบ้านเริ่มกองสูงท่วมหัว อัตราโรคอ้วนเริ่มทะยานสูงเสียดฟ้า แถมยังหาเวลานอนอย่างมีคุณภาพแทบไม่ได้”   Read More …

หลักการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน

การเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน อัตลักษณ์สถานศึกษากับการประเมินภายนอกรอบสาม ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา  อัตลักษณ์ หากแปลตรงตัวจะมาจาก อัต+ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ คำนี้ราชบัณฑิตยสถาน*ได้ให้ความหมาย ดังนี้ คำว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคำว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว.   คำว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จำได้ทันที  สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ทำให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป. Read More …

9 คำแนะนำ!!!โรงเรียนแบบนี้ ลูกอยู่แล้วปลอดภัย! ครูและผู้ปกครองอ่านด่วน!

เวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกนอกจากจะพิจารณาจากที่ตั้ง หลักสูตร และความพึงพอใจส่วนตัวแล้ว เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนก็ไม่ควรมองข้ามค่ะ ซึ่งพ่อแม่จะต้องดูอะไรบ้างนั้น หลักๆ ที่รักลูกเลือกมามี 9 ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระบบรักษาความปลอดภัย ต้องมีการจัดการที่ดี เช่น ระบบไฟในอาคาร ปลั๊กไฟควรจะมีที่ครอบ อยู่สูงพ้นจากมือเด็ก หรืออย่างน้อยก็ต้องสูงพ้นจากน้ำท่วม และในอาคารเรียนควรจะมีเครื่องมือดับเพลิงทุกชั้น พื้นของสถานที่และ อาคารเรียนควรจะเป็นระนาบเดียวกัน ไม่ควรต่างระดับมาก กล้องวงจรปิดในจุดลับตาคน มีเวรยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยสอดส่องคนแปลกหน้า เป็นต้น 2. บันได ควรจะ มีลูกกรงกั้นทั้งตรงทางขึ้นและทางลงบันได้ให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่มีประตูหรือ ลูกกรงกั้นหาก เด็กไปเล่นแถวบันไดอาจพลัดตกลงไปได้ 3. ห้องน้ำ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอ สะอาด สำหรับเด็กเล็กๆ หรือเด็กอนุบาล ขนาดของโถส้วมหรือสุขภัณฑ์ควรจะมีขนาดที่พอเหมาะกับเด็กเล็กๆ ให้เด็กใช้ได้อย่างไม่ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นชักโครก หรืออ่างล้างมือ นอกจากนี้สุขภัณฑ์จะต้องมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้องน้ำต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืด พื้นควรทำจากวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น Read More …

ไปดูให้เห็นกับตา! โรงเรียนพอเพียงต้นแบบที่ใครๆก็ต้องไปดูงาน…เพราะอะไร?

ทึ่ง…สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวง ร.9 มาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างศูนย์การเรียนรู้สอนเด็กและชุมชน จนใครๆก็ต้องไปดูงาน… บริเวณด้านหน้า รร.บ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ครบุรี – วันที่ 6 ก.ค.60 นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ต้นแบบของอำเภอครบุรี และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะเปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ กำลังช่วยเด็กๆ ให้อาหารไก่ไข่ อาจารย์ถนัด บรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ เปิดเผยกับ “เกษตรก้าวไกล” ว่า Read More …

แทบช็อค!! ผลวิจัยชี้ ‘เรียนเช้า’ ทำลายการเรียน-สุขภาพเด็ก ปัญหาน่าคิดของโรงเรียน

เชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลาย คงจำบรรยากาศยามเช้าในวัยเด็กได้ เป็นช่วงเวลาที่เราต้องรีบตื่นตั้งแต่ไก่โห่ รีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน มีเพื่อนๆ รอเข้าแถวเคารพธงชาติอยู่ แต่ใครจะไปคิดเลยว่า วันเวลาแห่งความทรงจำเหล่านั้น จะมีการวิจัยออกมาอธิบายว่า มันคือ ‘วิถีชีวิตที่ทำลายสุขภาพ’ ตามเหมียวมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าทำไม!?       เรื่องมันก็เริ่มจากหนังสือพิมพ์ยูเอสเอ ทูเดย์ ของสหรัฐอเมริกา ได้นำผลการวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา มหาวิทยามินเนโซตา สหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาเกี่ยวกับเวลาเริ่มเรียนของโรงเรียน ว่ามีผลต่อการเรียนของเด็กๆหรือไม่ ซึ่งผลสรุปได้เลยว่า “มี”! มาเจาะรายละเอียดกันเถอะเมี้ยวว การวิจัยครั้งนี้ทำในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในคัมเบอร์แลนด์ เคาน์ตี้ ที่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยม โดยให้เริ่มเวลาเข้าเรียนที่ 8.30 น. ต่างจากโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะระดับประถม ที่เริ่มเรียนในเวลา 7.30-8.30 น. หากคำนวณเวลาทั้งหมดแล้ว ถ้าเริ่มเรียนเวลา 7.30 Read More …