สพฐ.เตรียมออกระเบียบจัด”กลุ่มโรงเรียน”

สพฐ.ดันคลอดระเบียบกลุ่มโรงเรียน บังคับโรงเรียนในสังกัดรวมกลุ่ม 7- 15 โรงเรียน จับมือยกระดับคุณภาพการศึกษา-ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ชี้เป็นการกระจายอำนาจ ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันนี้ (2 ก.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ “กลุ่มโรงเรียน” เป็นฐาน ซึ่งมีการร่างระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนขึ้น โดยให้โรงเรียนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 7 โรงเรียน แต่ไม่เกิน 15 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่รวมกันในกลุ่ม เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนช่วยเหลือกันยกระดับคุณภาพการศึกษา Read More …

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมไอเดียเด็ด! เปิดร้านกาแฟ ฝึกนักเรียนเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำในอนาคต

“อุ้มผาง” เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูง การคมนาคมค่อนข้างลำบากมีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) จากธรรมชาติผืนป่าเขาดอยสูงที่สร้างความสวยงามให้กับเมืองอุ้มผาง มีการนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน   โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จึงได้จัดการศึกษาบูรณาการทวิศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบของการต่อยอดพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนเป้าหมายชีวิต การวางแผนการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน ประชาชน แก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน   ร้านขายกาแฟ อุ้มผางคอฟฟี่ช็อป ( Umphang Coffee Shop) จึงได้ก่อตั้งขึ้นบริเวณหน้ารั้วโรงเรียน ติดทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ซึ่งได้ตกแต่งร้านอย่างสวยงาม Read More …

สพฐ.เร่งติดอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครบทุกพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งสำรวจปูพรมโรงเรียนตกหล่นที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน เทงบ 300 ล้านบาท ให้สถานศึกษาติดตั้งอินเตอร์เน็ต เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของเด็ก วันนี้ (5 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมดำเนินการขับเคลื่อนอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวมีการเดินหน้าไปแล้วและจากการสำรวจพบโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ครบเกือบร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยตนได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาไปสำรวจและดูแลโรงเรียนเหล่านี้ให้ได้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยให้โรงเรียนได้เลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสถานศึกษาได้เอง ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น “อินเตอร์เน็ตโรงเรียนมีความสำคัญมาก เพราะขณะนี้โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล ดังนั้น สพฐ.จึงต้องเตรียมความพร้อมและสำรวจโรงเรียนไหนที่ยังตกหล่นไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานบ้าง ซึ่งการมีอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้ครูได้มีการผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนได้หลากหลาย พร้อมกับการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน รวมถึงทำให้เด็กต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยังส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และแก้ปัญหาได้เองอย่างเป็นระบบอีกด้วย Read More …

ตอนแรกว่าจะไม่แล้ว…มาค่ะ มาดูว่าคุณอยากเข้าโรงเรียนชื่อดังจริงๆหรือเปล่า

คือตอนแรกเขียนแล้ว เป็นกระทู้สนทนา พันทิปบอกว่าต้องยืนยันอะไรไม่รู้ถึงตั้งได้ กดไปกดมาหาย…เซ็งค่ะ เลยขออนุญาติลงเป็นกระทู้คำถามแทนนะคะ เพราะเคยตั้งได้ คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอีก ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ เหตุที่ตั้งใหม่ ทั้งๆที่ปวดตามากจากการนั่งพิมกระทู้เดิม และยังมีหนังสือให้อ่านอีกเป็นกระบุง สาเหตุแรก คือต้องการให้ข้อมูลอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการย้ายโรงเรียน สาเหตุที่สอง คือมีกระทู้พันทิป กล่าวโทษคนที่สอบโรงเรียนชื่อดังแล้วสละสิทธิ์ ซึ่งเป็นการกระทำที่…น่าหมั่นไส้มากค่ะ เหอะ… ในฐานะคนหนึ่งที่สอบติดโรงเรียนชื่อดังได้ บอกเลยค่ะว่า ไม่ควรโทษคนอื่น ควรโทษตัวเองมากกว่าถ้าสอบไม่ติด ตอนที่คนอื่นอ่านหนังสือ คุณมานั่งเล่นเด็กดี พันทิปต๊อกแต๊ก ขณะที่คนอื่นเรียนพิเศษ คุณนั่งเล่นตีดอทอยู่กับบ้าน คุณอาจจะขยันแล้ว แต่คนที่สอบติดคือคนที่ขยันกว่า พยายามกว่า เก่งกว่า เขาก็มีสิทธิเลือกค่ะ บางคนเขาฟิตกันมาตั้งแต่ป.หก การไปด่าว่าเขาไร้จริยธรรมนี่มันแพ้แล้วพาลชัดๆ เอาล่ะ สำหรับน้องๆที่พยายามเต็มที่แล้วไม่ติด พี่ขอให้กำลังใจน้อง Read More …

ปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน!

สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กไม่ส่งงาน (ขอย้ำว่า ผมลดปริมาณของงานลงมาก ส่วนใหญ่เป็นงานกลุ่มทำในห้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมในห้องเรียน ถ้าทำไม่เสร็จก็เอามาส่งคาบต่อไป และงานรับผิดชอบเดี่ยวเป็นใบงานของครูพี่เลี้ยง) ทีนี้ ทางโรงเรียน มีนโยบายให้เด็กมีคะแนนเก็บ ผ่านตามเกณฑ์ MOU ที่ทางครูได้ตกลงกันไว้ ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับว่า ในเมื่อเด็กไม่ส่งงานอะไรเราเลย โดยเฉพาะงานเดี่ยว ทำกิจกรรมเป็นบางครั้ง เราจะเอาคะแนนที่ไหนมาให้เขาครับ แต่พวกเขาไม่ดื้อนะครับ แต่จะส่งสายส่งช้าตลอด และอีกอย่าง ครูพี่เลี้ยงก็มองผมว่า เราไม่สามารถที่จะจัดการกับนักเรียนได้ แค่ให้ส่งงาน ยังไม่สามารถทำได้ ดังนั้น จะขอหักคะแนนประเมินการฝึกสอนด้วย ตอนนี้ผมเลยเครียดมากเลยครับ แก้ไขปัญหาไม่ตก แต่พยายามไม่ลงกับเด็กๆ ใช้วิธีปลอบประโลมเด็กๆให้ทำส่ง คำถาม คือ ผมจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงครับ ช่วยห่อยนะครับ https://pantip.com/topic/38026701