ข้อสอบ O-NET + เฉลย ชั้น ม.6 ปี 2548-2552 | วิชาคณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ฯลฯ

ข้อสอบ O-NET + เฉลย ชั้น ม.6 ปี 2548-2552 พร้อมทั้งนี้ผลคะแนนสอบ O-NET ยังถูกนำมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 ต้องนำคะแนนสอบ O-NET ที่ได้มาใช้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อสอบ O-NET ตั้งแต่ปี 2548-2552 พร้อมเฉลย มาให้น้อง ๆ ชั้น ม.6 ได้ฝึกทำกันด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ วิชาที่น้อง ๆ ม.6 จะต้องสอบ ได้แก่ 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาคณิตศาสตร์ 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 4. วิชาภาษาอังกฤษ Read More …

“เลิกถามหาคะแนน O-Net ดีไหม?” วีระ สุดสังข์

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูงภายใต้การบริหารของข้าพเจ้าได้รับการประเมินมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนศีลห้า ครั้งที่สองประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นับแต่เปิดเทอมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน การจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้ดำเนินการไปตามปรกติ เนื่องจาก  ๑.ครูต้องไปราชการเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา เข้าค่ายลูกเสือ สับเปลี่ยนกันไปทั้งวันราชการและวันหยุด ๒.ครูต้องเตรียมตัวรับการประเมินจากโครงการเรียนศีลห้าและโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๓.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนรำสะเองและการแสดงรายการ TO BE NUMBER ONE เพื่อไปร่วมงานหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นในตำบลตามคำขอของ อบต.และนายอำเภอ ๔.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๕.ครูต้องฝึกซ้อมการสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีเพื่อไปประกวดการสวนสนามในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๖.ครูต้องฝึกซ้อมกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬา อบจ.ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๗.ครูต้องฝึกซ้อมรำสะเองชุดใหญ่เพื่อไปแสดงปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.ในวันที่ ๖ Read More …

ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้บริหารต้องรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ อาชีวะวิเคราะห์จุดอ่อนวีเน็ตรายวิทยาลัย ปลุก นศ.เห็นความสำคัญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือผลวิเคราะห์คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่จัดสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 เพราะการสอบโอเน็ตจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต โดยสภาการศึกษา (สกศ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ พบว่าปัญหาใหญ่ที่คะแนนโอเน็ตต่ำมาจากกลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาส แต่ก็พบโรงเรียนด้อยโอกาสบางแห่งจัดการศึกษาได้ดีเช่นกัน ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องหลักสำคัญที่ผู้บริหาร ศธ.ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ เท่ากับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) Read More …

ไขข้อสงสัย โอเน็ตžเด็กไทย ยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว คะแนนภาพรวมยังตกต่ำเช่นทุกปี  โดย ป.6 วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 704,705 คน คะแนนเฉลี่ย 46.58 คะแนน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 704,692 คน คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 704,633 คน Read More …

ด่วนมาก!!! ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบโอเน็ต O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศว่าผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งก็เป็นไปตามนัดหมาย ท่านสามารถเข้าดูผลสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. ดังนี้   1. สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล 2. รายงานผลสอบโอเน็ตรายโรงเรียน 3. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา http://www.niets.or.th/th เว็บไซต์โอเน็ต : https://goo.gl/WAujJu รักครู.com