13 แอพฯ..ไม่แอ๊บ APPLICATIONs ส่งเสริมการสอน ที่ครูรู้ไว้ไม่ ตกเทรน!!

การสอนในปัจจุบัน เทคโนโลยรการสอนรุดหน้าไปมาก ที่สำคัญเทคโนโลยี นั้น สร้างความสะดวกสบายให้แก่ครูมากมาย แต่ทั้งนี้ความพร้อม ทั้งด้านอุปกรณ์ และทักษะการใช้งาน เป็นส่วนสำคัญกว่า แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนก็ตาม ถ้าครูไม่เปิดใจรับ มองว่าการใช้เทคโนโลยี เป็นเรื่องยุ่งยาก ผลกระทบของการคิดลักษณะนี้ จะตกไปที่นักเรียนทันดี ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ผู้ออกนโยบาย พยายามสร้า เทคโนโลยีการศึกษามากมายเพื่อตอบโจทย์ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่เมืองไทยของเรายังมีน้อยถึงน้อยมาก แต่ทั้งนี้เมื่อโลกปัจจุบัน คือ World Wild  ครูอย่าง เรา ๆ ก็ไปอาศัยเขาใช้ เรียกว่า “ฉลาดรู้” “อยู่ได้” “ใช้งานเป็น” วันนี้เลยนำแอพพลิเคชัน 13 แอพฯ ที่จะช่วยครูในหลาย ๆ ด้านมานำเสนอครับ Read More …