4 วิธีเพิ่ม EQ ให้ลูก เพราะสมัยนี้ แค่ฉลาดอย่างเดียวไม่พอ

4 วิธีเพิ่ม EQ ให้ลูก เพราะสมัยนี้ แค่ฉลาดอย่างเดียวไม่พอ EQ หรือ อีคิว คืออะไร EQ หรือ อีคิว มาจากคำว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งมีประโยชน์และมีความสำคัญทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงชีวิตการงานของลูกเมื่อเค้าโตขึ้น เช่น บุคลิกภาพ EQ หรือ อีคิว ช่วยส่งเสริมให้ลูกโตขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่น ทำให้โตขึ้นมาเป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง และเป็นที่ยอมรับของสังคม การทำงาน EQ หรือ อีคิว ช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีความพยายาม ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร EQ Read More …

5 ความเชื่อผิด ๆ ในการเลี้ยงดูส่งผลเสียต่อ IQ และ EQ ของลูกได้

รู้จัก IQ และ EQ IQ : Intelligent Quotient  หมายถึง  ความฉลาดทางปัญญา ความจำ ความคิด  เป็นความสามารถในการเรียนรู้  การจำ  การคิดอย่างมีเหตุผล  การตัดสินใจ ความสามารถในการสื่อสาร IQ เป็นตัวทำนายความสามารถในการเรียนของเด็ก  IQ เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่กำเนิด  สามารถถูกพัฒนาได้ตามศักยภาพของเด็ก ซึ่งรับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม องค์ประกอบของ ไอคิว ที่มีความสำคัญต่อเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีที่พ่อแม่ควรเสริมสร้างให้ลูก คือ 1.ความช่างสังเกต   เป็นความสามารถในการรับรู้คุณลักษณะของสิ่งของ  รวมถึงการแยกแยะเชื่อมโยง  การค้นหาส่วนที่ผิด  ส่วนที่หาย  การเปรียบเทียบขนาด  ปริมาณ  ความยาว  เป็นต้น  ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาหรือการหาทางเลือกที่เหมาะสม 2.การถ่ายทอดจินตนาการ  เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์  โดยอาศัยทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง   การเรียนรู้ทางด้านทักษะสังคม  Read More …

ทำไมคุณต้องมี(EQ)สูง ? ความฉลาดทางอารมณ์สูง(EQ)ถึงจะประสบความสำเร็จ?

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคำตอบว่า ทำไมคนที่มีไอคิวปานกลางถึงสามารถทำงานได้ดีกว่าคนที่มีไอคิวสูงแทบจะ 70% ของทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนมากมายที่เคยคิดว่าไอคิวคือสิ่งเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยงานวิจัยช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บางคนมีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราทุกคน มันมีผลต่อการกระทำ วิธีใช้ชีวิตในสังคมที่ซับซ้อน และรวมไปถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบขึ้นจากทักษะทั้ง 4 อย่าง โดยแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ความสามารถส่วนตัว และ ความสามารถทางสังคม ความสามารถส่วนบุคคล (Personal Competence) ประกอบด้วย ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองและการจัดการตนเอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มันหมายถึงความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตัวเอง และการควบคุมนิสัย การกระทำของตัวเอง การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) คือ ความสามารถในการสังเกตอารมณ์ของตนเอง และตระหนักรู้เมื่อเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นในจิตใจ การจัดการตนเอง (Self-Management) คือ ความสามารถในการใช้ความตระหนักในอารมณ์ของตนเองเพื่อปรับตัว และควบคุมการกระทำให้เป็นไปในทางบวก ความสามารถทางสังคม (Social Competence) ประกอบด้วย ทักษะการตระหนักรู้ทางสังคมและการจัดการความสัมพันธ์ มันคือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ การกระทำ Read More …

10 ลักษณะของคน EQ ต่ำ!

1. โกรธง่าย เรื่องเล็กน้อยก็เอามาเป็นอารมณ์ 2. ชอบการปะทะทันที ในขณะที่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่ 3. ฟังเพื่อการโต้แย้งกลับเท่านั้น 4. โต้แย้งกลับด้วยคำพูดหยาบเหน็บแนบเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวด 5. ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น 6. ไม่ชอบให้ใครขัดใจ คือไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นต่าง 7. ชอบอยู่กับคนที่เห็นดีเห็นงามกับตนเองเท่านั้น 8. แสดงความก้าวร้าวหรือชักสีหน้าเมื่อรู้สึกไม่พอใจ 9. มือสั่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเมื่อโกรธมาก 10.ตัดความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ง่าย การแก้ไข เมื่อคุณได้อ่านตรงนี้เท่ากับได้สำรวจตัวเองเบื้องต้นแล้ว ขั้นต่อไปควรปฏิบัติตามดังนี้ 1. เมื่อรู้สึกโกรธให้บอกกับตัวเองว่า ตอนนี้กำลังโกรธ 2. โกรธแล้วให้ออกห่างจากสิ่งเร้าให้เร็วที่สุด 3. อธิบายกับตัวเองเป็นตัวหนังสือทำไมถึงโกรธ 4. ตอบโต้กลับด้วยการอธิบายเฉพาะในสิ่งที่คุณเขียนไว้ 5. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนไม่ตอบโต้กลับเลยเมื่อมีสิ่งเร้า เคล็ดลับคือ พยายามอ่านหรือโพสในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์บ่อยๆ เพื่อเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา Read More …

12 วิธีช่วยพัฒนา EQ เด็กไทยให้สูงขึ้น!(จำเป็นมาก)

1.ฝึกรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น หมายถึง การที่เรารู้ว่า ถ้าเราลองไปเป็นเขาบ้างแล้วเราจะรู้สึกอย่างไร ดังนั้นเราจึงต้องฝึกที่จะสนใจคนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หัดสังเกตว่าเขารู้สึกอย่างไร เพื่อให้เราเข้าใจและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างสอดคล้อง 2.เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ  การปฏิเสธ ต้องฝึก 2 ระดับ คือ หัดปฏิเสธกับตัวเองก่อน โดยควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆ อย่าตามใจตัวเองไปซะทุกอย่าง และ สอง หัดปฏิเสธกับคนอื่น เมื่อเขาขอให้ทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ หรือไม่อยากทำ การปฏิเสธ ไม่ได้หมายถึงการที่ทำให้เขารู้สึกแย่ มันคือการที่เราเคารพตัวเราเอง เคารพในกฎกติกาที่เราตั้งไว้ ถ้าเราทำได้ จะช่วยลดความเครียดไปได้มากและช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ตนเองได้มากขึ้น   3.ฝึกการบ่งบอกสภาวะของอารมณ์ การที่เราบ่งบอกสภาวะอารมณ์ของเราได้ จะทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม เช่น แทนที่จะพูดคำว่าเสียใจ ลองบอกให้ชัดขึ้นไปอีก เช่น มันเป็นความเจ็บปวด ผิดหวัง พ่ายแพ้ อ่อนแอ Read More …